Arvoa asiakkaille
laatua, taloutta ja
aikaa halliten

Olemme tunnettuja vaativista rakennuttamisen projektinjohdon hankkeista, kuten Amos Rex Museo, kauppakeskus Forum, Uusi lastensairaala, OP Vallila ja Svenska Teatern.

OP Vallila © Mikael Linden

Ratkaisujen pohjana ymmärrys asiakkaan tarpeista

Hankekehitys ja tilojen tuottaminen lähtevät asiakkaan arvoista; rakennuksiin ei investoida ilman odotusta tulevasta hyödystä. Olemme asiakkaan kumppani ja osaamme antaa asiakkaalle arvolupauksen: miksi, mitä, milloin ja millä investoinnilla.

Osaamme myös lunastaa lupauksen tavoitejohtamalla hanketta. Kyky ymmärtää asiakkaan tarpeita ja mahdollisuuksia luo edellytykset muuntaa ne hankkeen tavoitteiksi. Tavoitteiden saavuttaminen taas edellyttää suunnittelun ja rakentamisen ohjausta. Kaikki kulminoituu projektinjohtamiseen ja sen edellyttämään tietoon, taitoon, välineisiin ja tahtoon onnistua.

Ohjauksen avain on jatkuva nykyhetken mittaus. Jos et voi mitata et voi johtaa. Reagointi palautteeseen luo perustan ohjata suunnittelua, hankintoja ja rakentamista kohti tavoitteita. Läpinäkyvyyden ansiosta tavoitteiden toteutumista voi seurata hankkeen kaikissa vaiheissa.

Tutustu projektinjohdon tiiminvetäjiin täältä

Palkittua osaamista HAAHTELA-mallillaTM

Olemme johtaneet HAAHTELA-mallilla™ 25 vuoden aikana yli 100 projektia, joiden yhteisarvo ylittää 2,5 miljardia euroa. Meidät tunnetaan kyvystä hallita yhtä aikaa toimivuutta, laatua, kustannuksia ja aikaa.

Halpaa tai kallista on helppo tehdä. Toimivaa ja laadukasta kustannukset halliten jo paljon vaikeampaa. Osaamisestamme ovat osoituksena lukuisat palkinnot, joita johtamillemme hankkeille on myönnetty.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma palkitsi Haahtela-yhtiöt vuoden 2019 rakentajakumppanina. Palkintoperusteissa todettiin, että ”Haahtelan käyttämä malli on sopinut hankkeeseen ja yhteistyö niin rakennuttajan, tulevan pääkäyttäjän kuin muidenkin osallisten kesken on ollut toimivaa”.

Haahtela-rakennuttaminen Oy:lle on myönnetty RALA-sertifikaatti

palkinto

Kalasataman Kampus

Arkkitehtuurin Finlandia-ehdokkuus 2020
Vuoden rakentajakumppani 2019, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

palkinto

Uusi lastensairaala, Helsinki

Helsingin rakennuslautakunnan Rakentamisen Ruusu 2019 ehdokkuus
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto, 2018
Projektitoimintayhdistyksen valinta vuoden 2018 projektiksi

palkinto

Amos Rex Museo, Helsinki

BBC:n kulttuuritoimituksen valinta vuoden 2018 innovatiiviseksi hankkeeksi
Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoehdokkuus 2018
Suomen Rakennusinsinöörien Liiton (RIL) valinta vuoden 2018 hankkeeksi
Helsingin rakennuslautakunnan Rakentamisen Ruusu 2018 -palkinto
Vuoden Betonirakenne 2018

palkinto

Bostads Ab Gullkronan, Helsinki

Helsingin rakennuslautakunnan Rakentamisen Ruusu 2018 ehdokkuus

palkinto

Easton Helsinki, Kesko Oy

Suomen ja Baltian Tekla BIM Awards 2017 voitto
Vuoden Paalutustyömaa 2015

palkinto

Forum, Helsinki

Nordic Shopping Center of the Year 2017

palkinto

OP:n Vallilan toimitilat

Helsingin rakennuslautakunnan Rakentamisen Ruusu 2016 -palkinto
Ehdokkuus Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saajaksi 2015
Vuoden Teräsrakenne 2015
Tekla Global BIM Awards 2014, Best Total BIM Project

palkinto

Metsä Groupin toimistorakennus Metsätapiola, Espoo

Iconic Awards, toimistorakennusten sarjan voitto 2013

palkinto

Vaisala Oyj:n pääkonttori, Vantaanlaakso

Kehäkukka 2012, Vantaan rakentamisen laatupalkinto

palkinto

Kotikortteli, OP-Eläkekassa ja S-Asunnot Oy

Kalasataman siistein työmaa 2012 -palkinto

palkinto

Svenska Social och Kommunal Högskolan

Helsingin rakennuslautakunnan Rakentamisen Ruusu 2009 -palkinto

palkinto

Digitalo, VTT

Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2005 rakennushanke

palkinto

Santasalo-vaihteet Oy:n Maisema 2000 toimisto

Vuoden Teräsrakenne 1996

Referenssejämme

Haavi-kortteli

Vaisala

Amos Rex

Uusi lastensairaala

OP Vallila

Svenska Teatern

DIAK

Easton

Forum

Gullkronan

Toukoranta

Victoria-kortteli

Eira Mare

Omnia

Bulevardi 16

Metsätapiola

Metsätapiolan asunnot, Jalopuukortteli

K-campus

20+

vuotta

100+

hanketta

+3…-7%

Loppuhinnan ero alkuperäiseen budjettiin toteutuneissa hankkeissa, 90 % todennäköisyydellä

HAAHTELA-malliTM rakennusprojektien johtamisessa

HAAHTELA-malli™ projektinjohtamisessa tarkoittaa tilojen tuottamistapaa toiminnallisesta tilasuunnittelusta valmiiseen rakennukseen ja elinkaariseurantaan. Malli käynnistyy systemaattisella, edistyneisiin tietomalleihin perustuvalla WOP®-suunnittelulla. Tuloksena ovat tavoitteeksi asetettavat ominaisuuksiltaan, investointi- ja käyttökustannuksiltaan sekä käyttöasteeltaan tilaajan strategiaa palvelevat tilat.

HAAHTELA-mallissa™ sitoumus tavoitteisiin siirtyy hankekehityksestä suunnitteluun, hankintaan ja rakentamiseen. Tavoitteiden toteutumista seurataan reaaliaikaisesti systemaattisella mittauksella. Näin ohjaavat toimenpiteet voidaan käynnistää ajoissa.

HAAHTELA-malli™ on edellyttänyt rakennushankkeen toimintaprosessin ja tiedonhallinnan uudelleen ajattelua, menetelmiin kohdistuvaa vuosien kehitystyötä, mallia tukevan projektin ja työmaan johto-organisaation luomista sekä uudenlaisia tietomalleja ja niiden yhteensovittamista BIM-tietomallien kanssa.

HAAHTELA-malli™ on luottamukseen perustuva projektinjohtopalvelumuotoinen yhteistyömalli. Kumppanina annamme tilaajan palvelukseen woppaajat, hankekehittäjät, projektinjohtajat, kustannuslaskennan ja hankinnan sekä työmaan johto-organisaation. Haahtela vastaa osaurakoiden hankinnasta ja koordinaatiosta, rakennustöiden valvonnasta sekä päätoteuttajan velvollisuuksista. Näin menetellen hankekehitys, suunnittelu ja rakentaminen ovat samajohtoiset ja tilaajalle toiminta on läpinäkyvää. HAAHTELA-malli™ on ajattelutavaltaan täysin toisenlainen perinteisiin toteutusmuotoihin verrattuna. Vuosien aikana toteutettujen lukemattomien hankkeiden tulokset osoittavat, että malli on taloudellisin ja tehokkain tapa tuottaa asiakkaalle toiminnalliset ja laadulliset kriteerit täyttävät tilat ja rakennukset.

Tutustu projektinjohdon tiiminvetäjiin täältä

HAAHTELA-mallinTM toimintaprosessi

Toimitilasuunnittelu

Toimitilasuunnittelu

 • Toimintojen tunnistaminen
 • Tilojen mitoitus
 • Budjetointi

Suunnittelun ohjaus

Suunnittelun ohjaus

 • Suunnitelmien analysointi ja kustannuslaskenta
 • Laatu- ja kustannuspalautteen tuottaminen
 • Suunnittelijoiden tukeminen
 • Tekninen arviointi

Rakentamisen ohjaus

Rakentamisen ohjaus

 • Päätoteuttajavelvoitteista vastaaminen
 • Urakoitsijoiden ja työmaapalveluiden hankkiminen
 • Urakoitsijoiden työsuoritusten valvonta ja koordinointi

Kayttöönotto

Käyttöönotto

 • Toimintakokeiden järjestäminen
 • Muuton ja käyttöönoton suunnittelu
 • Tilojen käyttökoulutus ja varustaminen

Elinkaaren hallinta

Elinkaaren hallinta

 • Tilojen hallinnointi, ylläpito ja seuranta
 • Tilojen taloudellisen käytön suunnittelu
 • Ympäristövaikutusten seuranta

Tilaaja saa Haahtelan asiantuntijuuden käyttöönsä

Haahtelan tekninen ja taloudellinen asiantuntijuus on tilaajan käytössä prosessin alusta loppuun

Haahtela Malli Toimitaan samalla puolella pöytää Vi jobbar i kundens organisation – vi sitter i samma båt Working in partnership with the client Yhteiset tavoitteet, avoimet prosessit Gemensamma mål, full transparens i processerna Shared goals and open processes Ratkaisut tilaajan tarpeiden mukaan Lösningar efter kundens behov Solutions that respond to the needs of the client Päätöksenteko tilaajalla, toimintavastuu meillä Kunden fattar besluten, vi har verkställighetsansvaret Implementing client decisions Tavoitteena laadun maksimointi sovitussa budjetissa Mål: maximerad kvalitet inom uppställd budgetram Maximised quality delivered on budget Haahtela Malli Toimitaan samalla puolella pöytää Vi jobbar i kundens intresse – vi sitter i samma båt Haahtela works in partnership with the client Yhteiset tavoitteet, avoimet prosessit Gemensamma mål, transparenta processer Shared goals and open processes Ratkaisut tilaajan tarpeiden mukaan Lösningar enligt kundens behov Client needs drive the project Päätöksenteko tilaajalla, toimintavastuu meillä Kunden fattar besluten, verkställighetsansvaret ligger hos oss Haahtela implements the client's decisions Tavoitteena laadun maksimointi sovitussa budjetissa Målet är maximerad kvalitet enligt överenskommet målpris Maximised quality delivered on budget

HAAHTELA-mallilleTM on ominaista

Kilpailu lisääntyy

Työmaa­organisaatio yksinkertaistuu

Toiminta tehostuu

Ennustettavuus paranee

Muutosten tarve vähenee

Joustavuus kasvaa

Tutustu projektinjohdon tiiminvetäjiin täältä