Toimimme strategisena neuvonantajana kiinteistö- ja tilatarpeissa

Kun haasteet ovat monimutkaisia ja laajoja tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Parhaisiin ratkaisuihin päästään syvällisellä analyysillä ja pureutumalla ongelmien alkujuuriin.

Autamme asiakkaitamme tunnistamaan päätöksentekoa varten kiinteistö-ja tilastrategioiden ongelmapisteitä ja löytämään niihin ratkaisut. Tarjoamme tukea syy- ja seuraussuhteiden hahmottamiseen. Tiedät tarvitsevasi strategista konsultointiamme, kun mietit kysymyksiä tilojen käyttöön liittyen:

  • Mikä on organisaation tilan tarve nyt ja tulevaisuudessa?
  • Miten tilat kannattaa järjestää, jotta saadaan kustannussäästöjä laadusta tinkimättä?
  • Mihin kannattaa investoida, jotta saavutetaan suurin toiminnallinen hyöty käytettävissä olevilla resursseilla?

Tai mietitkö parhaita tapoja hyödyntää kiinteistöomaisuuttasi:

  • Mitkä kiinteistöjen käyttötarkoitukset kannattavat ja ovat toteutettavissa?
  • Miten voit luoda tilojen käyttäjille korkeaa laatua kannattavasti?
  • Mitä kiinteistöjä kannattaa omistaa ja kehittää, mistä kannattaa luopua?

Tuotamme kaikkeen päätöksentekoon tarvittavan tiedon ja eri skenaariot. Käytämme tässä apuna kehittämäämme simulaatio-ohjelmistoa, jonka data on erittäin kattavaa, aina ajantasaista ja perustuu vuosikymmenten akateemiselle tutkimukselle ja kehitystyölle. Tarjoamme tietoa päätöksentekoa varten – erilaisia skenaarioita ja analyysejä, joiden avulla nähdään syy- ja seuraussuhteita ja voidaan hallita kiinteistö- tai toimitilastrategiaa. Löydämme ratkaisut ja johdamme koko muutosprosessin läpi kanssasi.

Olemme strateginen neuvonantaja

Meillä on poikkeuksellinen rakentamistalouden osaaminen

Rakennus- ja kiinteistöalan sekä käyttäjien toiminnan ymmärryksen ja pitkäjänteisen tutkimuksen kautta osaamme selvittää taustalla vaikuttavia tekijöitä. Kokemuksemme perusteella pystymme ehdottamaan ongelmiin konkreettisia ratkaisuja ja luomme edellytykset tarvittavaan muutokseen.

Luomme kokonaisvaltaisia ratkaisuja

Tarjoamme ongelmiin kokonaisvaltaisen ratkaisun. Tämä tarkoittaa asiakkaan ongelmien ymmärrystä, niitä luotavia analyyseja ja ratkaisuja valoittavia skenaarioita. Lisäksi johdamme prosessin alusta loppuun; ongelman hahmottamisesta ratkaisuun ja valitun ratkaisumallin toteutukseen käytännön tasolla.

Johdamme tiedolla, joka on puolueetonta ja tutkittua

Varmistamme, että asiakkaamme tekevät oikeita päätöksiä oikea-aikaisesti ja kannattavan strategian mukaisesti. Neuvomme, minkälaisia muutoksia on järkevää toteuttaa ja miten. Perustan osaamisellemme antaa 50 vuoden tutkimus- ja kehitystyö sekä mittava kokemuksemme monimutkaisten hankkeiden toteutuksista.

Strateginen toimitilasuunnittelu luo pohjan tarveselvitykselle

Ratkaisemme ongelmia, joissa toiminnan volyymi ja toimintatavat ovat muuttuneet tai tilat ovat vanhentuneet eivätkä vastaa tarvetta tai kustannukset nousevat liian korkeiksi.

Strateginen toimitilasuunnittelu on erilaisten palveluverkkojen, toimitila- ja kiinteistöstrategioiden ja näitä toteuttavien investointiohjelmien ja hankeportfolioiden suunnittelua. Suunnitelmat ovat usein strategisia jo pelkästään niiden taloudellisen merkityksen vuoksi, mutta yleensä ne eivät kosketa vain toimitiloja ja kiinteistöjä vaan kytkeytyvät koko asiakasorganisaation toiminnan tavoitteisiin ja sitä ohjaavaan strategiaan.

Toimitilasuunnittelun avulla saadaan selkeät tavoitteet, mitä ollaan tekemässä ja miksi. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan parhaan mahdollisen etenemistavan. Ajantasainen strategisen tason tilasuunnitelma ohjaa koko organisaation toimintaa: organisaatiolla on kokonaiskäsitys tavoitetilasta, tulevista toimenpiteistä ja niiden strategisista tavoitteista sekä toimenpiteiden keskinäisestä prioriteetista. Enemmän saa vähemmällä: tunnistamme merkittäviä synergiahyötyjä sekä arvioimme eri tarpeiden ja niitä toteuttavien ratkaisujen välttämättömyyttä, vaikuttavuutta ja kiireellisyyttä suhteessa toisiinsa.

Tarveselvitysvaiheessa määritetään 70% resurssien käytöstä

Tarveselvitys ja siitä käynnistyvä hankesuunnittelu ovat yksi tärkeimmistä vaiheista, kun suunnitellaan kiinteistöjä. Hankesuunnittelun pohjaksi tehdään tarveselvitys, jossa perustellaan kiinteistön tarpeellisuus, kuvataan tarvittavat tilat, tutkitaan tilantarvetta tyydyttävät vaihtoehdot ja arvioidaan eri ratkaisujen sopivuus toimitilaohjelmaan. Tarveselvitysvaiheessa voidaan vaikuttaa suuresti hankkeen kustannuksiin ja päästöihin – eli kestävään tapaan rakentaa. Tämä vaihe määrittää 70 % hankkeen resurssien käytöstä ja on siten yksi tärkeimmistä vaiheista. Aloittamalla suunnittelun ajoissa, tehdään vastuullisempia päätöksiä – ja kiinteistöjä.

Tarveselvitys ja siitä käynnistyvä hankesuunnittelu ovat kiinteistösuunnittelun tärkeimpiä vaiheita. Tarveselvityksessä perustellaan kiinteistön tarpeellisuus, kuvataan tarvittavat tilat, tutkitaan tilantarvetta tyydyttävät vaihtoehdot ja arvioidaan eri ratkaisujen sopivuus toimitilaohjelmaan. Tarveselvitysvaiheessa voidaan vaikuttaa eniten hankkeen kustannuksiin ja päästöihin – eli kestävään ja taloudelliseen tapaan rakentaa. Tämä vaihe määrittää 70 % hankkeen resurssien käytöstä. Aloittamalla suunnittelun ajoissa, voidaan tehdä vastuullisempia päätöksiä – ja kiinteistöjä.

Teemme asiakkaillemme käyttäjäkeisiä tarveselvityksiä ja kohdelähtöisiä kehityssuunnitelma.
Ota meihin yhteyttä, mikäli tarvitset apua hankkeissasi.

Simulaatiomallin avulla tietoa päätösten tueksi

Käytämme projekteissamme Realaizer-ohjelmistoa, jonka avulla voidaan ohjata hankkeen ja kiinteistön koko elinkaaren taloutta. Realaizerin simulaatio tekee periaatteellisten vaihtoehtojen ja päätösten seuraukset mitattavaksi ilman aikaavievää suunnittelutyötä. Se näyttää, miten eri suunnitteluratkaisut vaikuttavat kustannuksiin ja päästöihin sekä mahdollistaa niiden vertailun.

Tasapainoitamme hankkeiden tavoitteet ja reunaehdot

Kehitämme järkeviä hankkeita tasapainoittamalla tavoitteet ja reunaehdot. Hankekehitys ja hankesuunnittelu ovat ajankohtaisia silloin kun tarve hankkeelle on tiedossa, mutta on epäselvää, mikä on paras ratkaisu toteuttamiselle.

Tutustu palveluun

Kysy lisää palveluistamme

Haluat kuulla lisää palveluistamme tai miten muutoin voisimme sinua auttaa? Mikäli et löydä palveluistamme juuri sinulle sopivaa ratkaisua, olethan meihin yhteydessä.