Kehitämme järkeviä hankkeita tasapainoittamalla tavoitteet ja reunaehdot

Hankekehitys ja hankesuunnittelu ovat ajankohtaisia silloin kun tarve hankkeelle on tiedossa, mutta on epäselvää, mikä on paras ratkaisu toteuttamiselle. Tarjoamme vastauksia päätöksentekoa varten analyyttisen menetelmämme avulla.

Autamme asiakkaitamme kehittämään hankkeitaan tehokkaammiksi, kannattavimmksi ja ekologisimmiksi kertomalla, minkälainen hanke on järkevää toteuttaa taloudelliset ja toiminnalliset realiteetit huomioiden. Onnistuakseen hanke tarvitsee yksiselitteiset tavoitteet ja riittävät lähtötiedot päätöksen tekoa varten. Tiedät tarvitsevasi hankekehityksen ja hankesuunnittelun palveluitamme kun mietit seuraavia kysymyksiä:

  • Millaisella hankkeella tarve tai ongelma ratkaistaan – mikä on järkevää ja kannattavaa?
  • Voidaanko suunniteltu hanke toteuttaa käytössä olevassa budjetissa ja aikataulussa?
  • Millä tavalla parannat hankkeen ekologisuutta kustannustehokkaasti?

Hankesuunnittelu varmistaa hankkeen toteutuskelpoisuuden tasapainottamalla tavoitteet, reunaehdot ja resurssit sekä tuottaa riittävät tiedot ja ohjeet suunnittelua varten. Asiakkaamme voi varmistua hankkeen toteutuskelpoisuudesta ja päättää investoinnista. Hankesuunnitelman lähtötietona on tarveselvitys. Mikäli tarveselvitystä ei ole laadittu, tehdään se hankesuunnittelun yhteydessä.

Tuotamme kaikkeen päätöksentekoon tarvittavan tiedon ja eri skenaariot. Käytämme tässä apuna kehittämäämme simulaatio-ohjelmistoa, jonka data on erittäin kattavaa, aina ajantasaista ja perustuu vuosikymmenten akateemiselle tutkimukselle ja kehitystyölle. Löydämme ratkaisut ja johdamme koko suunnittelunprosessin läpi kanssasi.

Hankesuunnittelu kannattaa tehdä perusteellisesti. Hyvin laadittu hankesuunnitelma vähentää hankkeeseen liittyviä riskejä, koska tavoitteet ja reunaehdot on tunnistettu ja tasapainotettu keskenään. Hankesuunnittelun aikana sitoudutaan tavoitteisiin ja hankkeen toteutus on suunniteltu sen vaativuutta vastaavasti riittävillä lähtötiedoilla. Huolehdimme, että asiakkaillamme on tietoa päätöksentekoon ja että hanke etenee sujuvasti niin että toteutettavuus ja taloudelliset realiteetit huomioidaan.

Perustan palveluillemme antaa Haahtelan 50 vuoden tutkimus- ja kehitystyö sekä kokemukset monimutkaisten hankkeiden toteutuksista. Akateeminen tutkimus on luonut meille kattavan käsityksen alan ongelmista ja mahdollistanut menetelmien ja tietoaineistojen luomisen.

Haahtela-malli johtaa projektin alusta loppuun

Projektinjohtotoimintamme ytimessä on Haahtela-malli, joka tarjoaa poikkeavan tavan hallita rakennusprojekteja. Se ohjaa kiinteistön elinkaarta tavoitteiden asettamisesta ja hankesuunnittelusta työmaan johtamiseen yhdistäen kustannusoptimoinnin ja laadukkaan rakennuskohteen projektinjohtamisen.

Tutustu palveluun

Simulaatiomallin avulla tietoa päätösten tueksi

Käytämme projekteissamme Realaizer-ohjelmistoa. Realaizerin simulaatio tekee periaatteellisten vaihtoehtojen ja päätösten seuraukset mitattavaksi ilman aikaavievää suunnittelutyötä. Se näyttää, miten eri suunnitteluratkaisut vaikuttavat kustannuksiin ja päästöihin sekä mahdollistaa niiden vertailun.

Lue lisää

Kysy lisää palveluistamme

Haluat kuulla lisää palveluistamme tai miten muutoin voisimme sinua auttaa? Mikäli et löydä palveluistamme juuri sinulle sopivaa ratkaisua, olethan meihin yhteydessä.