Ohjelmistojemme avulla asiakkaamme onnistuvat projekteissaan

Haahtelan kyky ohjata tehokkaasti rakennushankkeita perustuu kokonaisvaltaisen osaamisemme lisäksi myös kehittämiimme ohjelmistoihin. Olemme kehittäneet 50 vuoden tutkimustyömme pohjalta useita alalla laajalti käytössä olevia ohjelmistoja, jotka ovat merkittävä osa palvelukokonaisuuttamme.

Realaizer – rakennuksen simulaatio

Realaizer-ohjelmisto hyödyntää 50 vuoden tutkimus- ja kehitystyötämme. Se paketoi yksiin kansiin keskeisimmät käyttämämme menetelmät ja tuo ne kaikkien saataville.

Realaizerilla saat simuloitua päätöksenteon kannalta oleelliset ja yksityiskohtaiset tiedot. Se näyttää rakentamisen ja rakennuksen elinkaaren kustannukset, hiilijalanjäljen sekä rakentamisen realistisen kokonaislaajuuden jo ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista. Realaizerin avulla ymmärrät minkälaisia rakennuksia tarvitset ja paljonko niihin kannattaa investoida.

Realaizer-sertifikaatti

Tarvitsemme ammattitaitoisia toimijoita ja kumppaneita, jotka osaavat hyödyntää Realaizer-teknologiaa ja ohjata rakennushankkeiden taloutta yhdistämällä kustannus- ja hiilijalanjälkilaskennan aktiiviseen hankkeen ohjaukseen. Olemme luoneet alalle sertifikaatin, jonka avulla tunnistetaan ammattitaitoiset toimijat alalla.

Lue lisää

Muut ohjelmistot

Tarjoamme laajan valikoiman erilaisia kiinteistö- ja rakentamistalouden kehittämisen tuotteita. Jokainen ohjelmistomme on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi ja käyttöä tuetaan myös koulutustemme avulla.

Kohde- ja esinerekisteri™

Tieto hallittavasta omaisuudesta luo pohjan kaikelle Kiinteistönpidolle.

Kiinteistönpidon kaikki toiminnot liittyvät hallittavaan omaisuuteen kuten tontteihin ja rakennuksiin. Tiedot kohteista ovat usein hajallaan ja vaikeasti löydettävissä. Kohde- ja esinerekisteri tarjoaa keskitetyn tietovaraston maa-alueiden, rakennusten, huoneistojen ja niissä olevan esineistön hallintaan. Rekisteri sopii niin pienille kiinteistönomistajille kuin valtakunnallisille toimijoillekin, joilla omistus on hajautunut useammalle organisaatiolle. Järjestelmä ohjaa omistusten inventointiin yhtenäisin periaattein.

Kustannustieto Taku®

Rakennushankkeiden budjetointi, taloudenohjaus ja rakennuksen hinnan arviointi.

Rakennushankkeiden budjetointi, taloudenohjaus ja rakennuksen hinnan arviointi. Kustannustieto TAKU-ohjelmisto on tarkoitettu talonrakennushankkeiden budjetointiin ja suunnitelmien taloudenohjaukseen. Lisäksi sitä voidaan käyttää rakennuksen hinnan ja käyvän arvon määrittämiseen. Se sisältää tavoitehintamenettelyn, jolla voidaan laskea uudis- tai korjaushankkeen budjetteja tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa tai arvioida hankkeen tai olemassa olevan rakennuksen ylläpitokustannuksia.

Ohjelmisto sisältää myös uudis- ja korjausrakentamisen Rakennusosa-arviomenettelyn, jonka avulla voidaan mitata suunnitelmien kalleutta kustannusarvioilla ensimmäisistä luonnoksista työpiirustuksiin.

Kiinteistötieto™

Kiinteistötieto on väline tavoitteelliseen kiinteistöjohtamiseen.

Rakennusten nykyhinnat ja korjausvastuu luovat perustan investointi- ja kunnossapito-ohjelmille. Monipuoliset sisäisten ja ulkoisten vuokrien laskenta- ja käsittelytoiminnot varmistavat niin tulojen ennustamisen kuin niiden laskuttamisen asiakkailta. Tämä yhdistettynä graafiseen tilahallintaan tarjoaa mahdollisuuden tilankäytön tehokkuuden parantamiseen. Talousarviot yhdistettynä ajantasaisiin toteumatietoihin antavat reaaliaikaisen kuvan kohteiden taloudesta.

Pris™

Suunnitelmien ja muiden dokumenttien reaaliaikainen digitaalinen projektipankki ja tiedon jakelukanava.

PRIS on rakennushankkeiden, pienprojektien ja olemassa olevien kiinteistöjen suunnitelmien ja muiden dokumenttien reaaliaikainen tietovarasto ja tiedonsiirtokanava eri osapuolten välillä. Lisäksi se tarjoaa myös kanavan tiedon jakamiselle, tiedottamiselle ja rakennushankkeessa pienprojekteissa työmaan seurannalle.

PRIS tarjoaa tietovaraston olemassa oleville kiinteistöille. Tietovarastossa kootaan kiinteistön ajan tasalla olevat suunnitelmat ja dokumentit yhteen paikkaan. Olemassa olevista kiinteistöistä saadaan helposti siirrettyä tietoa rakennushankkeeseen ja hankkeen valmistuttua takaisin kiinteistölle.

Rakennushankkeen dokumentit suunnitelmineen, työmaapäiväkirjoineen ja TR-mittaustuloksineen tulee olla hankkeen osapuolten saatavilla, käsiteltävissä ja jaettavissa reaaliaikaisesti. Ohjelmistolla voidaan avata, tarkistaa, hyväksyä ja tulostaa asioita. Sillä voidaan laatia sähköisiä tarjouspyyntöjä ja vastaanottaa niitä sähköisesti sekä laatia sähköisiä sopimuskoreja. Pienprojektien hallintaan on olemassa oma sovellus. PRIS on myös integroitu saumattomasti Haahtelan Kiinteistötieto-, Rakennuttamistieto- ja RES-ohjelmistoihin.

Res™

Suunnitelmallisuutta ylläpitoon.

RES on kiinteistöjen huoltotoimen toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla voidaan toteuttaa suunnitelmallinen kiinteistöjen ylläpito. Huoltosuunnitelma varmistaa tehtävien oikea-aikaisen tekemisen. Huoltokalenteri toimii sekä yksittäisen kiinteistön että koko kiinteistökannan keskitettynä tiedonvälityskanavana. Help Deskissä hallitaan käyttäjiltä saatavia vikailmoituksia ja palvelupyyntöjä. Katselmusten avulla kohteiden ylläpidon laatua ja sen kehittymistä voidaan seurata suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Rakennuttamistieto™

Rakennushankkeen projektinhallinnan ohjelmisto.

Rakennuttamistieto-ohjelmisto on talonrakennushankkeiden projektinjohdon työkalu, joka kokoaa koko rakennushankkeen johtamisen asiakirjat ja menetelmät yksiin kansiin aina tarveselvitysvaiheesta takuuaikaan. Ohjelmisto sisältää yli 400 valmista asiakirjamallia eri tilanteita ja tarkoituksia varten. Valmiit jatkuvasti ajan tasalla pidettävät malliasiakirjat kattavat hankinnat ja sopimukset eri toteutusmuotoineen, laadunhallinnan, työturvallisuuden, kokoukset, tarkastukset, katselmukset sekä projektin ja työn suunnittelun.

Ohjelmisto sisältää myös kaikki keskeiset projektin johtamisen menetelmät. Järjestelmällä voidaan mm. seurata kustannuksia, tarkistaa tilaajavastuutiedot,  ilmoittaa verottajalle urakkatietoja, laatia aikatauluja ja tehtäväluetteloita sekä suorittaa hankintoja. Rakennuttamistieto on integroitu PRIS-ohjelmistoon.

Kysy lisää ohjelmistoistamme

Haluat kuulla lisää ohjelmistoistamme tai miten muutoin voisimme sinua auttaa? Mikäli et löydä juuri sinulle sopivaa ratkaisua, olethan meihin yhteydessä.