Realaizer-sertifikaatti auttaa tunnistamaan osaavat ja ammattitaitoiset toimijat

Haahtelan Realaizer-simulaatioteknologian hyödyntäminen vaatii uudenlaista toimintamallia, jossa rakennushankkeita ohjataan tavoitteellisesti ja ennakoivasti jatkuvasti päivittyvän tilannekuvan avulla. Tämä edellyttää osaavia ja ammattimaisia kumppaneita, jotka todennamme Realaizer-sertifikaatin avulla.

Haahtelan Realaizer-ohjelmisto kertoo simulaation avulla rakennushankkeissa tehtävien päätösten taloudelliset ja ekologiset vaikutukset. Uusi teknologia mahdollistaa sen, että toiminta rakennushankkeissa muuttuu tavoitteelliseksi ja ennakoivaksi. Näin hallitaan ja ohjataan laajuus-, kustannus-, hiilijalanjälki- ja laatutavoitteita hankkeiden alusta saakka.

Realaizer-sertifikaatin avulla uusi standardi alalle

Haahtelan tavoitteena on luoda koko kiinteistö- ja rakennusalalle uusi standardi, jonka toteuttamiseksi sertifioimme uuteen toimintamalliin sitoutuneet osaavat ja ammattimaiset toimijat.

Tarvitsemme ammattitaitoisia toimijoita ja kumppaneita, jotka osaavat hyödyntää uutta teknologiaa ja ohjata rakennushankkeiden taloutta yhdistämällä kustannus- ja hiilijalanjälkilaskennan aktiiviseen hankkeen ohjaukseen. Tämän vuoksi olemme luoneet sertifikaatin, jonka avulla tunnistetaan uuden toimintamallin osaavat toimijat. Vakuutamme sertifikaatin avulla tilaajille ja kiinteistöomistajille, että Realaizerin sertifioidut kumppanit ymmärtävät toimintamallin ja ohjaavat rakennushankkeita tavoitteellisesti ja ennakoivasti.

Simulaatioon, ennakointiin ja systemaattiseen hankkeiden ohjaukseen saa jatkossa palveluita sekä Haahtelalta että Realaizer-sertifioiduilta kumppaneilta.

Sertifioidut kumppanit ja käyttäjät

Sertifioidut kumppanit sitoutuvat tarjoamaan Realaizerin toimintamallin mukaista palvelua, joka perustuu rakennushankkeen talouden ohjaamiseen. Lisäksi he sitoutuvat viemään toimintamallin organisaationsa käyttöön. Sertifioidun kumppanin käyttäjät koulutetaan hallitsemaan Realaizer-ohjelmiston käytön ja ymmärtämään sen toimintamallin.

Sertifioidut käyttäjät oppivat hallitsemaan Realaizer-ohjelmiston avulla tavoitteen asetannan, hankkeen ohjauksen, uudis- ja korjausrakentamisen sekä hiilijalanjäljen laskennan. Näin he pystyvät viemään totuttuja rakentamisen tapoja kohti tavoitteellisempaa toimintaa uuden teknologian avulla.

Koulutamme sertifioitujen kumppanien käyttäjät hallitsemaan ohjelmiston käyttöä muun muassa tilamitoituksen, rakennushankkeen tavoitteiden asetannan, suunnittelunohjauksen, uudis- ja korjausrakentamisen tai hiilijalanjäljen laskemisessa. Sertifioiduille kumppaneille räätälöimme koulutukset sovitunmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Kumppaniemme käyttäjät saavat sertifikaatit, joiden avulla voi todistaaa osaamisensa. Lisäksi tarjoamme kumppaneillemme tukea ohjelmiston käyttöön ja apua palvelun markkinointiin sekä myyntiin.

Kaikille avoimet koulutukset

Avaamme syksyllä 2024 kaikille avoimet koulutukset Realaizer-sertifiointiin liittyen. Jos haluat kuulla koulutuksista ensimmäisten joukossa, olethan meihin yhteydessä.

Kysy lisää Realaizer-sertifioinnista

Haluat kuulla lisää Realaizer-sertifikaatista tai oletko kiinnostunut kumppanuudesta? Laitathan meille viestin alta, niin olemme sinuun yhteydessä.