Etusivu Ajankohtaista

Haahtelan simulaatioteknologia Realaizerille ensimmäiset sertifioidut käyttäjät

Realaizer-teknologian hyödyntäminen käytännössä vaatii uudenlaista toimintamallia, jossa rakennushankkeita ohjataan tavoitteellisesti ja ennakoivasti jatkuvasti päivittyvän tilannekuvan avulla. Visiomme mukaisen toimintamallin saaminen osaksi rakennusalan käytäntöjä edellyttää osaavia ja ammattimaisia kumppaneita, jotka todennamme uuden sertifikaatin avulla. Aloitamme syksyllä 2024 kaikille avoimet Realaizerin-sertifikointi koulutukset.

Haahtelan Realaizer-ohjelmisto kertoo simulaation avulla rakennushankkeissa tehtävien päätösten taloudelliset ja ekologiset vaikutukset. Uusi teknologia mahdollistaa sen, että toiminta rakennushankkeissa muuttuu tavoitteelliseksi ja ennakoivaksi. Näin hallitaan ja ohjataan laajuus-, kustannus-, hiilijalanjälki- ja laatutavoitteita hankkeiden alusta saakka.

Lanseeraamme uuden sertifikaatin alalle

Tarvitsemme ammattitaitoisia toimijoita ja kumppaneita, jotka osaavat hyödyntää uutta teknologiaa ja ohjata rakennushankkeiden taloutta yhdistämällä kustannus- ja hiilijalanjälkilaskennan aktiiviseen hankkeen ohjaukseen. Tämän vuoksi Haahtela lanseeraa sertifikaatin, jonka avulla tunnistetaan ammattitaitoiset toimijat alalla.

Sertifioidut käyttäjät oppivat hallitsemaan Realaizer-ohjelmiston avulla tavoitteen asetannan, hankkeen ohjauksen, uudis- ja korjausrakentamisen sekä hiilijalanjäljen laskennan. Sertifioidut ammattilaiset pystyvät viemään totuttuja rakentamisen tapoja kohti tavoitteellisempaa toimintaa uuden teknologian avulla. Simulaatioon, ennakointiin ja systemaattiseen hankkeiden ohjaukseen saa jatkossa palveluita sekä Haahtelalta että Realaizer-sertifioiduilta kumppaneilta.

Haahtelan tavoitteena on luoda koko kiinteistö- ja rakennusalalle uusi standardi, jonka toteuttamiseksi sertifioimme uuteen toimintamalliin sitoutuneet osaavat ja ammattimaiset toimijat. Avaamme syksyllä 2024 kaikille avoimet koulutukset Realaizer-sertifikointiin liittyen.

A-Insinöörit on ensimmäinen sertifioitu kumppani

Ensimmäinen mukaan tuleva kumppani on rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsulttitalo A-Insinöörit. Haahtela ja A-insinöörit jakavat yhteisen arvomaailman, jossa toimintamallien ja palvelutarjonnan kehittäminen asiakkaiden tavoitteet huomioiden on tärkeää. A-Insinöörit on sertifitoitu kevään 2024 aikana hallitsemaan Realaizer-ohjelmiston avulla hankkeen talouden ohjausta.

Uskomme, että toimiala liikkuu jatkuvasti oikeaan suuntaan ja A-Insinöörien kaltaiset edelläkävijät pystyvät tarjoamaan laadukkaita palveluita käyttäen Realaizer-ohjelmistoa hankkeen ohjaukseen”, sanoo professori Yrjänä Haahtela.

Tavoitteenamme on vahvistaa asemaamme Suomen johtavana talonrakennushankkeiden kustannusasiantuntijana. Kustannusasiantuntijoidemme sertifioidun ohjelmisto-osaamisen avulla hankkeet voidaan käynnistää tavalla, jossa taloudelliset raamit asetetaan ensin toiminnallisista tarpeista lähtien. Sen jälkeen suunnittelu voidaan aloittaa tehokkaasti ja tavoitteellisesti. Tehostamme asiakkaidemme rakennushankkeiden taloudenohjausta, parannamme ennakointia ja lisäämme tuottavuutta”, A-Insinöörien laskenta- ja elinkaaripalveluiden yksikönjohtaja Jarkko Koskipalo toteaa.

Realaizer-simulaatioteknologia

Realaizer-ohjelmisto hyödyntää Haahtelan yli 50 vuoden tutkimus- ja kehitystyötä. Se paketoi yhteen keskeisimmät Haahtelan kehittämät menetelmät ja tuo ne kaikkien saataville. Realaizerilla voi simuloida päätöksenteon kannalta oleelliset ja yksityiskohtaiset tiedot: se näyttää rakentamisen ja rakennuksen elinkaaren kustannukset, hiilijalanjäljen sekä rakentamisen realistisen kokonaislaajuuden jo ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista. Realaizerin mallintamaa dataa käyttää myös Tilastokeskus omissa analyyseissaan ja tilastoissaan volyymihintaindeksin pohjana

Yli 2 vuotta käytössä100 000 algoritmia puolueetonta tietoa
Jo 200 tehtyä hankettaAvaintuloksina: €, CO2 , m2
4 mrd € arvosta hankkeitaSaaS-palvelu

Lue lisää Realaizerista.

Lue lisää

Tarjoushintaindeksi: Rakennusala lukuisten haasteiden edessä – rakentaminen vähenee

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan rakennusalan tilauskanta supistui toukokuussa selvästi edelliskuukaudesta ja on nyt jo paljon alle tavanomaisen tason. Samoin luottamusindikaattori romahti huhtikuuhun verrattuna ja on jo painunut huomattavasti pitkänajan keskiarvon alle.

Lue lisää

Haahtelan simulaatioteknologia Realaizerille ensimmäiset sertifioidut käyttäjät

Realaizer-teknologian hyödyntäminen käytännössä vaatii uudenlaista toimintamallia, jossa rakennushankkeita ohjataan tavoitteellisesti ja ennakoivasti jatkuvasti päivittyvän tilannekuvan avulla. Visiomme mukaisen toimintamallin saaminen osaksi rakennusalan käytäntöjä edellyttää osaavia ja ammattimaisia kumppaneita, jotka todennamme uuden sertifikaatin avulla. Aloitamme syksyllä 2024 kaikille avoimet Realaizerin-sertifikointi koulutukset.

Lue lisää

Kestävän kehityksen asiantuntija Maria Tepponen

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme kohti päästöttömämpää rakentamista. Siihen tarvitsemme vahvaa osaamista ja vastuullisen rakentamisen ymmärtämistä. Maria Tepponen on yksi asiantuntijoistamme.

Lue lisää