EtusivuHaahtelaVisio

Rakentamistalouden kehittämistä jo 50 vuotta

Haahtela on vuonna 1975 perustettu rakentamistalouden asiantuntijayhtiö. Haahtelan ytimessä on alusta lähtien ollut perustajansa professori Yrjänä Haahtelan vision mukaisesti tottuja toimintamalleja haastava akateeminen tutkimus sekä kehitystyö.

Haahtela on syntynyt halusta ymmärtää tilojen luomiseen liittyvien ongelmien syyt ja löytää ratkaisut niihin. Perustajamme professori Yrjänä Haahtelan ajatus kiteytyy siihen, että kustannukset pitää suunnitella, niitä ei saa vain syntyä. Koko rakentamistalouden perusta luodaan sillä, että taloutta voidaan hallita. Hyödynnämme tietoa tehden toiminnasta kiinteistö- ja rakennusalalla tavoitteellista ja johdettua. Pystymme tunnistamaan, mikä on tilaajalle ja käyttäjälle arvokasta, ja miten projektit ohjataan sovittuihin tavoitteisiin. 

Meillä on poikkeuksellinen osaaminen saman katon alla: rakentamisen johtaminen, ohjaaminen ja kustannusosaaminen. Haluamme tuoda suunnitelmallisuutta ja ennustettavuutta kiinteistöjen suunnitteluun, rakentamiseen ja kehittämiseen – sekä kestävään, ympäristön huomioonottavaan ylläpitoon. Asiakkaamme ymmärtävät, mitä kannattaa investoida, ja voivat luottaa siihen, että tavoitteisiin päästään, juuri niin kuin on yhdessä sovittu.

Mitä teemme eri tavalla?

Me Haahtelalla olemme lähestyneet alan ongelmien ratkaisua akateemisen tutkimuksen sekä pitkäjänteisen kehitystyön kautta. Professori Yrjänä Haahtela kehitti tavoitehinnan eli hinnan, johon rakentamisessa on pyrittävä. Lähtölaukauksena kaikkeen voidaan pitää vuonna 1980 ilmestynyttä lisensiaattitutkimusta ”Talonrakennushankkeiden normaalihintamenettely”.

Tutkimuksen ydin on, että jokaiselle rakennukselle voidaan määrittää sen yksilöllisiin ominaisuuksiin pohjautuva hinta, joka on myös lopputulema. Ei jatkuvasti muuttuva ja lisääntyvä kustannus vaan kustannus, jota hallitaan alusta alkaen. Osaamme sanoa, mitä hanke maksaa ja miten tavoitteet saavutetaan. Onnistumme tässä, koska meillä on tietoa, mitä kenellekään muulla ei ole. Osaamme myös hyödyntää tiedon niin, että asiakkaamme saavat juuri sitä, mitä tarvitsevat: kustannusohjattuja hankkeita.

Haahtelan koko toiminta-ajatus on lähtenyt liikkeelle tutkimuksesta, tiedolla johtamisesta sekä vahvasta kiinteistö- ja rakentamistalouteen liittyvästä kehitystyöstä. Ja niihin se pohjautuu edelleen.

”Suunnittele kustannukset, älä anna niiden syntyä. Siinä on rakentamistalouden perusta, ja tämä pitää kohdistaa niin ohjelmointiin, suunnitteluun kuin rakentamiseenkin.”
Professori Yrjänä Haahtela
Haahtelan perustaja

Liikevaihto v. 2023

25,0 M€

Hankkeiden arvo (€)

4 mrd+

Johdettuja rakennushankkeita

200+

Luotuja standareja

20+

Alan palkintoja

50+

Tutkimustyö

40v+

Haahtela-yhtiöt

Haahtela on kiinteistö- ja rakentamistalouden asiantuntijayritys. Meitä on jo yli 170 ammattilaista, jotka johtavat asiakkaidemme rakennusprojekteja ja jalostavat tutkitun tiedon palveluiksi ja ohjelmistoiksi asiakkaillemme. Pitkät asiakassuhteet, lukuisat palkinnot sekä kiinteistö- ja rakennusalan opetuksessa laajasti käytössä olevat menetelmämme ovat osoituksena osaamisestamme. Haahtelaan kuuluu kolme yhtiötä: konsernin emo Haahtela Oy ja tytäryhtiöt Haahtela-rakennuttaminen Oy sekä Haahtela-kehitys Oy.

Vastuullisuus Haahtelassa

Haahtelan toiminta on vuodesta 1985 lähtien tähdännyt kestävään kehitykseen ja vastuulliseen, tehokkaaseen rakentamiseen – emme rakenna turhaa. Vastuullisuus meille on lojaliteettia asiakkaita, omaa henkilöstöä ja yhteistyökumppaneitamme kohtaan.

Vastuullisuus on meille arvokysymys, se on sisäänrakennettuna kaikkeen tekemiseemme, ihan joka päivä. Koemme tärkeäksi kehittää koko kiinteistö- ja rakennusalaa, ei vain omaa toimintaamme. Haluamme edistää asiakkaidemme vastuullisuutta konkreettisilla toimintatapojen muutoksilla suunnittelupöydältä rakennustyömaalle ja kiinteistön koko elinkaaren ajalle.