Etusivu Ajankohtaista

Business Finland rahoittaa merkittävällä summalla Haahtelan vastuullisen rakentamisen tutkimusta

Haahtelan tutkimuksessa haetaan ratkaisua koko maailmaa koskettavaan rakennusalan haasteeseen. Tutkimusprojektin tavoitteena on yksittäisen kiinteistön rakentamisen sekä elinkaaren päästöjen arvioinnin ja ohjaamisen mahdollistaminen jo ennen rakennuksen varsinaista suunnittelua.

Haahtela on vastuullisen rakentamisen ja kiinteistöjen koko elinkaaren hiilijalanjäljen tutkimisen ja ohjaamisen uranuurtajia Suomessa. Parhaillaan Haahtelalla on käynnissä tutkimusprojekti, joka alkoi lokakuussa 2021, ja jonka lopputuloksia odotetaan lokakuussa 2024. Tutkimusta rahoittaa 50 prosenttisesti Business Finland. Haahtela on hankkeen aikana palkannut kolme asiantuntijaa edistämään tutkimusta ja sen mahdollistamia uusia liiketoimintakonsepteja.

Tutkimusprojektissa pyritään ratkaisuun, jossa rakennushankkeelle voidaan määrittää ympäristö- ja energiatehokuustavoitteet jo konseptointivaiheessa. Näin varsinaista suunnittelua voidaan ohjeistaa tarkasti ja aktiivisesti, jolloin rakennuksen hiilijalanjälkeen ja ympäristöystävällisyyteen voidaan aidosti vaikuttaa.

”Tutkimusprojektissamme pyritään siihen, että rakennuksen rakentamisen ja koko elinkaaren aikainen hiilijalanjälki pystytään kuvaamaan jo ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista. Tämä mahdollistaa hiilijalanjäljen arvioinnin etukäteen, jolloin siihen pystytään vaikuttamaan paremmin kuin suunnitelmista jälkikäteen laskettuun hiilijalanjälkeen. Kun sekä rakentamisen että elinkaarenaikainen hiilijalanjälki tiedetään hyvissä ajoin, voidaan löytää ratkaisut ja tavat, joilla hiilijalanjälkeä voidaan pienentää. Näemme, että tällä ratkaisulla ja lähestymistavalla on merkittävä vaikutus koko rakennusmarkkinaan, myös Suomen ulkopuolella”, kommentoi Haahtelan tutkimusryhmään kuuluva Riku Mäkinen.

Haahtelalla on pitkä historia kiinteistö- ja rakennusalan uraauurtavasta tutkimuksesta. Aiemman tutkimuksen tulosten perusteella on rakennettu simulaatio-ohjelmisto Realaizer, jonka avulla pystytään kuvaamaan rakennus käyttäjän toiminnan lähtökohdista. Nyt käynnissä olevassa tutkimusprojektissa laajennetaan aiempaa tutkimusta uusille, etenkin hiilijalanjäljen kannalta tärkeille osa-alueille. Projektissa tutkitaan esimerkiksi seuraavia asioita rakentamisen ja elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen näkökulmasta: 

  • kiinteistön runkoratkaisujen vaikutus 
  • suunnittelu- ja toteutusratkaisujen vaikutus
  • rakennuksen energiatuotantotapojen vaikutus
  • kiinteistön elinkaaren energiatehokkuustavoite ja siihen ohjaaminen sekä sen ympäristövaikutukset
  • kiinteistön elinkaaren aikaiset korjaustarpeet
  • kiinteistön elinkaaren loppuvaiheen toimenpiteet, kuten purkaminen sekä hiilikädenjälki eli prosessin ilmastohyödyt ja päästövähennyspotentiaali.

Haahtelan tutkimuksen tavoitteena on siis saada selville kiinteistön elinkaari aivan alusta loppuun saakka.  Haahtela simuloi tutkimuksessaan koko rakennuksen elinkaaren negatiivisine ja positiivisine ympäristövaikutuksineen, jolloin rakennushanke voidaan tehdä mitattavaksi päästövähennystavoitteiden näkökulmasta. Tämä mahdollistaa rakennusprojekteissa sen, että rakennushankkeelle voidaan määrittää ympäristö- ja energiatehokuustavoitteet jo konseptointivaiheessa. Näin varsinaista suunnittelua voidaan ohjeistaa tarkasti ja aktiivisesti, jolloin tiukat ympäristönormit ovat saavutettavissa.

Business Finland rahoittaa tutkimuksia, jotka auttavat ratkaisemaan isoja maailmanlaajuisia ongelmia

Haahtelan saama tutkimustuki Business Finlandilta on merkittävä ja kertoo myös Haahtelan tutkimuksen tärkeydestä. Business Finland rahoittaa yrityksiä ja tutkimuksia, joissa nähdään huomattavaa kansainvälistä liiketoimintapotentiaalia. Business Finlandin tukia suunnataan myös hankkeisiin, joissa pyritään ratkaisemaan maailmanlaajuisia ongelmia. Haahtelan tavoitteena on ratkaista rakentamiseen liittyviä ongelmia ja parantaa kiinteistöjen kustannustehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Business Finland perustelee Haahtelan saamaa tutkimustukea seuraavasti: 

”Haahtela laajentaa osaamistaan uudella, ajankohtaisella alalla: rakennusten hiilijalanjäljen simuloimisessa. Haahtelalla on mittava kokemus ja akateemisen tutkimustyön pohjalta kokemusta rakentamisen kustannusten mallintamisesta. Kun siihen yhdistetään uusi aluevaltaus hiilijalanjäljen mallintamisesta on mahdollista luoda kansainvälisesti ainutlaatuinen ratkaisu rakennusalan keskeiseen haasteeseen ja samalla edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa.”

Lue lisää

Kestävän kehityksen asiantuntija Maria Tepponen

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme kohti päästöttömämpää rakentamista. Siihen tarvitsemme vahvaa osaamista ja vastuullisen rakentamisen ymmärtämistä. Maria Tepponen on yksi asiantuntijoistamme.

Lue lisää

Projektinjohtajan oikea käsi, projekti-insinööri Johanna Törmä

Monimuotoisuus on kasvanut viime vuosina rakennusalalla ja yhä useampi nainen löytää uran rakennusalalta. Johanna Törmä toimii projekti-insinöörinä Haahtelassa.

Lue lisää

Rakentaminen sakkaa ja hinnat laskevat – vihreä siirtymä ja investointitarve estävät romahduksen

Kevään 2023 markkinakatsauksemme ja alalla yleisesti käytetty hintaindeksi näyttää, että inflaatio ja korkojen nousu ovat laskeneet asunto- ja korjausrakentamisen määrää sekä hillinneet investointihalukkuutta uusiin hankkeisiin.

Lue lisää