Projektinjohto

Haahtela-rakennuttaminen Oy rakennuttaa tilaajille rakennuksia ja toimitiloja.

Toiminta on tehtävä- ja asiakaskeskeistä ja toimialue laaja alkaen strategisesta toimitila-suunnittelusta ja päätyen tilaympäristön elinkaaren hallintaan. Hankkeiden toiminnallinen, laadullinen, ajallinen ja taloudellinen hallinta edellyttää kykyä ymmärtää asiakkaiden tavoitteita, hallita suunnittelun ja rakentamisen eri osa-alueita sekä taitoa ja välineitä johtaa rakennushanketta

Tilojen tuottamistapaa toiminnallisesta tilasuunnittelusta valmiiseen rakennukseen ja elinkaariseurantaan kutsutaan Haahtela -malliksi. Projektinjohtajat vastaavat hankkeista niiden ohjelmoinnista valmiin rakennuksen käyttöön ottamiseen saakka. Hankkeita johdetaan tilaajakeskeisesti pyrkien parhaaseen arvoon annetuilla resursseilla.

Haahtela -malliin keskeisesti sisältyy hankkeen rakentamisvaiheen projektinjohtopalvelu, jossa konsultti tilaajan edustajana johtaa sekä suunnittelua että rakentamista. Tämä on edellyttänyt koko toimintaprosessin uudelleen ajattelua ja vuosien kehitystyötä. Myös hankkeeseen osallistuva henkilöstö on muokkautunut uuden toimintatavan mukaiseksi, kun projektiorganisaatioon ovat projektinjohtajien lisäksi tulleet työpäälliköt, vastaavat työnjohtajat, kohdevalvojat, aikataulusuunnittelijat sekä kustannus- ja määrälaskijat. Vaativiin uudis- ja korjaushankkeisiin parhaiten soveltuvassa toteutusmuodossa rakennustyöt jaetaan tehtävä- ja ammattikuntakeskeisesti osiin ja työt teetetään osaurakoina. Haahtela -mallin projektinjohtopalveluun sisältyvät työmaan johtaminen, osaurakoiden koordinointi ja valvonta sekä päätoteuttajan velvollisuudet. Kahdenkymmenen vuoden aikana toteutetut kymmenet hankkeet ovat osoittaneet, että suunnittelun ja työmaan johtotehtävien yhdistäminen on johtanut laadullisesti, ajallisesti ja taloudellisesti perinteisiä toteutusmuotoja merkittävästi onnistuneimpiin lopputuloksiin.

Rakennuttamisen
referenssejä

Jätä yhteydenottopyyntö!