Autamme luomaan
toimivampaa
tulevaisuutta

Amos Rex © Mika Huisman/Decopic
lead frontpage

Toimintamme filosofia on HAAHTELA-malli™. Se tarkoittaa asiakaslähtöistä toimintatapaa, joka tuottaa ennustettavuutta, laatua ja läpinäkyvyyttä.

Hallitse sitä mikä merkitsee.

Kaikki toimintamme lähtee asiakkaista. Ensin tutkimme, jotta ymmärrämme. Sitten tarjoamme ratkaisua, joka tuottaa hyötyjä myös pitkällä aikajänteellä.

Tarjoamme palvelukseesi projektinjohtajat ja työmaan johdon. Kiinteistö- ja rakentamistalouden tehtäviä voit hallita ohjelmistoillamme.

Haahtela® Contactoria tarjoamme haastaviin tarpeisiin työvoimavaltaisille yrityksille. Sillä voit hallita henkilöstöresursseja tarvelähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

Tietoa meistä arrow

Saat käyttöösi asiantuntijuuden koko elinkaaren ajaksi.

Haahtela-malli

Asenteemme, palvelumme ja tuotteemme

Jokaisen ratkaisumme tavoitteena on tuottaa asiakkaillemme toiminnallista, laadullista ja taloudellista lisäarvoa.

Kiinteistö- ja rakennustalouden palvelut

Arvoa asiak­kaalle toiminnal­lisuutta ja taloutta halliten.

Olemme luoneet uniikkeja menetelmiä kiinteistö- ja rakennusalalle ja tuotteistaneet ne ohjelmistoiksi. Niillä hallitset uusia rakennushankkeita ja rakennettua ympäristöä.

Siirry arrow

RAKENNUSPROJEKTIEN JOHTAMINEN

Kun laadulla, ajalla ja kustannuk­silla on väliä.

Olemme toteuttaneet viimeisen 25 vuoden aikana yli 100 rakennushanketta, joiden yhteisarvo on 2,5 miljardia euroa. Ohjaamme hankkeen yhdessä asiakkaan kanssa asetettuihin tavoitteisiin.

Siirry arrow

Haahtela® Contactor

Avain kokonais­valtaiseen henkilöstö­hallintaan.

Haahtela® Contactor on palvelu, joka mahdollistaa työn ja tekijän kohtaamisen.

Siirry arrow