Haahtela Contactor

Hantera personalresurser

Hantera personalresurser

Haahtela® Contactor är ett SaaS-verktyg för hantering av personalresurser, inklusive planering av arbetsturer, förmedling av vikarier och rekrytering. Programmet hjälper dig hantera personalresurser behovsbaserat och kostnadseffektivt.

Rekrytointi

HAAHTELA
Rekrytointi™

Effektivera din rekrytering. HAAHTELA Rekrytointi™ är ett mångsidigt verktyg som minskar tiden som går åt till rekrytering och gör det lättare att hitta rätt människor.

Sijaisvalitys

HAAHTELA
Sijaisvälitys™

Hitta kompetent arbetskraft för akuta behov. HAAHTELA Sijaisvälitys™ hjälper dig att hitta tillfällig personal och inhoppare när ett plötsligt behov uppstår.

Työvuorosuunnittelu

HAAHTELA
Työvuorosuunnittelu™

Med HAAHTELA Työvuorosuunnittelu™ planerar du arbetsturer smidigt. Systemet hjälper dig att optimera fördelningen av arbetspass så att rätt antal anställda är på plats i rätt tid.