Tutkimus ja kehitys

Haahtela-kehitys Oy ja Haahtela HR Oy ovat tutkimus- ja kehitysorgani­saa­tioi­­ta, joiden tarkoituksena on luoda perusteet, menetelmät ja näihin soveltuva tietoaineisto stra­tegisen toimitilasuunnittelun, kiinteistö- ja rakentamistalouden sekä henkilöstöhallinnon käy­tännön tehtävien suorittamiselle. Kehitystyön tulokset on tuotteistettu ohjelmistoiksi, joita yhtiön asiak­kaat käyt­tä­vät joko perinteisesti käyttäjälisensseillä tai ohjelmistopalveluina.

Kehitystyöhön kuuluu sekä perus- että soveltavaa tutkimusta. Tutkimustoiminnan tieteelliset perusteet on julkaistu lukuisina opinnäytteinä sekä artikkeleina tieteellisissä konferensseissa ja review- julkaisuissa. Kehitysyhtiöllä on ollut vuodesta 2002 tiivis akateeminen yhteistyö vaihtotutkijoineen Yhdysvaltain Berkeleyn ja Stanfordin yliopistojen kanssa.

Kehitystoiminta on ongelmakeskeistä ja monet kehitysimpulssit syntyvät käytännön tarpeiden ja todettujen epäkohtien kautta. Ongelmien ratkaisuissa sovelletaan kyberneettistä ajattelutapaa, jossa matemaattiset mallit yhdistetään empiirisiin sinänsä usein satunnaisiin havaintoihin. Luovalle ongelmaratkaisulle on ominaista asiantuntemus ja innovatiivisuus. Oma ohjelmointiyksikkö mahdollistaa uusien ja käyttäjäystävällisten tietoteknisten ratkaisujen luomisen. Koulutustoiminnan avulla käyttäjät oppivat käyttämään ohjelmistoja ja ymmärtämään niiden toimintafilosofian.

Omaan tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvan toimintakulttuurinsa vuoksi kehitysyhtiötä kuvataan julkisuudessa omien polkujen kulkijaksi, jonka tuloksia asiakkaat eivät vain ota käyttöön vaan niiden avulla myös muuttavat omia toimintatapojaan parantaakseen toimintansa laatua ja hallintaa.

Euroopan Unionin alainen organisaatio European Council for Construction Research, Development and Innovation julkaisi vuonna 1999 tutkimuksen sellaisista rakennusalan Eurooppalaisista yrityksistä joiden tuotekehitystoiminnasta on ollut alalle ja yritykselle itselleen poikkeuksellisen suurta hyötyä. Seitsemäntoista eurooppalaisen yrityksen joukkoon kuului myös Haahtela-kehitys Oy (Innovation in the Construction Sector, Professor Brian Atkin, Lontoo 1999).


Luodut standardit ja käsitteet

Kehittämistoiminnan tuloksena kiinteistö- ja rakennusalalle on luotu useita käsitteitä ja standardeiksi muodostuneita toimintamalleja ja tietomalleja kuten:

  • Tavoitehintamenettely (normaalihintamenettely) ja rakennusosa-arvio 1980 (TAKU®)
  • Haahtela tarjoushintaindeksi 1983 ja Haahtela tuoteindeksi 1998 (TAKU®)
  • Haahtela -malli 1993 (Rakennuttamistieto)
  • Uudishinta, Nykyhinta ja Korjausvastuu 1996 (Kiinteistötieto)
  • Haahtela WorkPlacePlanning 1998 (WOP®)
  • Haahtela - volyymi-indeksi 1998 (Tilastokeskuksen volyymi-indeksi).
  • Haahtela - nimikkeistöt 1998 (Julkaisu Talo 2000 nimikkeistö)
  • Haahtela - sopimus 2000 (Rakennuttamistieto)
  • Rakennuksen hinnan arviointi 2002 (Vakuutusyhtiöiden keskusliiton julkaisu)

Jätä yhteydenottopyyntö!