Etusivu Ajankohtaista

Tarjoushintaindeksi: Rakentamisen painopiste siirtynyt selvemmin asuinrakentamiseen

Hintojen nousu on ollut Haahtela-indeksin yli kolmekymmentä vuotta kestäneessä historiassa ennätyssuuri ennätysajassa. Tilastokeskuksen julkaisemassa, rakenteestaan johtuen yleensä vakaata kehitystä kuvaavassa rakennuskustannusindeksissä on suurin vuosimuutos kolmeenkymmeneen vuoteen

  • Uusia rakennuksia rakennetaan nyt paljon 
  • Painopiste on entistä selvemmin siirtynyt asuinrakentamiseen, jonka volyymi Tilastokeskuksen mukaan kasvoi elo-lokakuun aikana yli 13,8 % vuodentakaisesta.
  • Myös korjausrakentaminen on kääntymässä kasvuun. Tätä edesauttaa ilmastokriisin aiheuttama kiinteistöstratgioiden painopisteen muutos vanhojen rakennusten säilyttämiseen.
  • Rakentamisen liikevaihto on vuonna 2021 noussut Tilastokeskuksen ja Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan pitkänajan keskiarvon yläpuolelle.

Käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi kasvoi Tilastokeskuksen mukaan elo- ja lokakuun aikana noin 5,2 % vuodentakaisesta. Painopiste oli entistä selvemmin siirtynyt asuinrakentamiseen, jonka volyymi Tilastokeskuksen mukaan kasvoi mainitulla ajanjaksolla yli 13,8 prosenttia. Asuinrakennusten aloituksia oli kuutioilla mitattuna yli 8 prosenttia edellisvuotta enemmän. 

Rakentamisen painopisteen siirtyminen entistä selvemmin asuinrakentamiseen on seurausta jatkuvasta muuttoliikkeestä kasvukeskuksiin. Asunnon tarvitsijoita on paljon, jolloin suuri kysyntä mahdollistaa rakennus- ja vuokramarkkinoilla kohoavat tuotot. Tämä yhdessä maailmanlaajuisen rahan ylilikviditeetin kanssa on houkutellut merkittävästi kiinteistösijoittajia investoimaan kasvukeskusten asuntoportfolioihin. 

Myös korjausrakentaminen on kääntymässä kasvuun. Tätä edesauttaa ilmastokriisin aiheuttama kiinteistöstrategioiden painopisteen muutos vanhojen rakennusten säilyttämiseen. Toisaalta vanhassa rakennuskannassa on valtava määrä sellaisia rakennuksia, joita ei ole mahdollista korjata siten, että ne samanaikaisesti täyttäisivät toiminnalliset, taloudelliset ja ilmastovaatimukset. Näin ollen purkaminen ja uudisrakentaminen jää ainoaksi vaihtoehdoksi. 

Toimitilojen uudisrakentamiselle on luotu uutta kysyntää houkuttelemalla käyttäjiä siirtymään uusiin etätyö- ja teams-aikakaudelle suunniteltuihin työskentelytiloihin. Houkutusta on lisännyt kiinteistösijoittajien rahan ylitarjonnasta ja nollakorkoisuudesta johtuen ennen näkemättömän alhaiset tuottovaatimukset erityisesti pääkaupunkiseudun prime-alueilla. 

Rakentamisen liikevaihto on vuonna 2021 nousut Tilastokeskuksen ja Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan pitkän ajan keskiarvon yläpuolelle. Tilauskanta on kasvanut ja tuotantokapasiteetti on lähes täydessä käytössä. Luottamus rakentamisen kysynnän jatkuvuuteen on vahvaa. Rakennusyritysten luottamus- indikaattori oli syksyllä +13, kun pitkän ajan 

Hintojen nousu ennätyssuurta ennätysajassa

Innostus rakentaa on nyt suuri. Volyymi ei ole lähellä vuoden 2007 huippuvuotta, mutta tuotantokapasiteetti on nykyiselläänkin täydessä käytössä. Suurin rakentamista jarruttava tekijä on ammattitaitoisen työvoiman puute, jota on pahentanut koronakriisiin ja työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät ulkomaalaisrajoitukset. Rakentamisinnostukselle on kuitenkin näköpiirissä lisääntyvässä määrin myös esteitä. Asuntoja, toimitiloja ja kauppapaikkoja on yli tarpeen. Ne ovat ehkä väärässä paikassa tai epäkäytännöllisiä muuttoliikkeen, uusien vaatimusten ja muotivirtausten suhteen. Uudisrakentaminen jättää taakseen entistä useammin ongelmallista tyhjää tilaa, joka rasittaa niin kiinteistötuottoja kuin ilmastoakin. 

Rakennustyön hinta on noussut merkittävästi. Osaavasta työvoimasta on pulaa. Ulkomainen työvoima on pandemian vuoksi vähentynyt ja EU-alueen ulkopuolisen työvoiman työskentelymahdollisuuksia rakennustyömailla on kiristetty. Suomalainen työvoima on monissa rakennusalan ja rakennusmateriaaliteollisuuden tehtävissä kymmeniä prosentteja ulkomaista kalliimpaa eikä sitä ole edes aina saatavissa 

Hintojen nousu on ollut Haahtela-indeksin yli kolmekymmentä vuotta kestäneessä historiassa ennätyssuuri ennätysajassa. Tilastokeskuksen julkaisemassa, rakenteestaan johtuen yleensä vakaata kehitystä kuvaavassa rakennuskustannusindeksissä on suurin vuosimuutos kolmeenkymmeneen vuoteen indeksin hypähtäessä uudelle korkeammalle tasolleen. Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos lokakuussa oli 0,8 % osoittaen inflaation olevan rakennusalan ulkopuolellakin kovassa nousussa. 

Tutustu tarjoushintaindeksiin täältä.

Lisätietoja:

Erkki Teittinen
Projektinjohto ja kehitys
+358 40 562 6103
 erkki.teittinen@haahtela.fi

Muut tiedustelut:

Petra Lassila
Viestintäpäällikkö
+358 50 3298782 
petra.lassila@haahtela.fi

Haahtela on rakentamisen projektinjohdon ja ohjelmistokehityksen asiantuntijayritys, jonka missiona on kehittää rakentamistaloutta Suomessa. Haahtela-ryhmään kuuluu kolme tytäryhtiötä: Projektinjohtopalveluita tarjoava Haahtela-rakennuttaminen, tekoälypohjaista simulaatiomallia kehittävä Haahtela-kehitys sekä työvuorosuunnittelun ohjelmistoa kehittävä Planier. Haahtela-ryhmässä työskentelee yli 160 alan ammattilaista ja liikevaihtomme on 25 milj. euroa.

Lue myös

Tarjoushintaindeksi: Rakentaminen sakkaa ja hinnat laskevat – vihreä siirtymä ja investointitarve estävät romahduksen

Kevään 2023 markkinakatsauksemme ja alalla yleisesti käytetty hintaindeksi näyttää, että inflaatio ja korkojen nousu ovat laskeneet asunto- ja korjausrakentamisen määrää sekä hillinneet investointihalukkuutta uusiin hankkeisiin.

Lue lisää

Tarjoushintaindeksi: Rakennusala lukuisten haasteiden edessä – rakentaminen vähenee

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan rakennusalan tilauskanta supistui toukokuussa selvästi edelliskuukaudesta ja on nyt jo paljon alle tavanomaisen tason. Samoin luottamusindikaattori romahti huhtikuuhun verrattuna ja on jo painunut huomattavasti pitkänajan keskiarvon alle.

Lue lisää

Kiinteistömarkkinoiden kupla puhjennut: rakentamisen hintataso on vuodessa pudonnut 15 % 

Raken­nusalan tulevaisuuden odotukset vuodelle 2024 ovat aivan alamaissa ja pitävät rakentamisen tuotanto­ketjun katteet alhaalla.

Lue lisää