Menestyksemme takana on mittava tutkimus- ja kehitystyö

Rakennustoimialalla ei perinteisesti olla innostuttu tutkimuksesta. Haahtela tekee tässä poikkeuksen: konsernin tutkimuspanosten osuus liikevaihdosta on yli 10 %. Koko yhtiön tarina sai alkunsa professori Yrjänä Haahtelan tutkimustyöstä, ja lähtölaukauksena voidaan pitää Haahtelan vuonna 1980 ilmestynyttä tutkimusta ”Talonrakennushankkeiden normaalihintamenettely”.

Tutkimustyöstä vastaa konsernissamme kehitysyhtiömme. Sen ensisijaisena tehtävänä on tuottaa menetelmiä ja ohjelmistoja kiinteistö- ja rakentamistalouden tarpeisiin. Tieteellinen työ on osattu muuntaa käytännöllisiksi sovelluksiksi ja tehokkaiksi palveluiksi.

Tehtävämme on tuottaa arvokasta tietoa aikaisemmin

Professori Haahtela loi tutkimustyössään teoreettiset perusteet määrittää talonrakennushankkeen lopullisen investointikustannuksen jo ennen kuin hanketta lähdetään suunnittelemaan. Tämä teema, tuottaa arvokasta tietoa aikaisemmin, on osoittautunut hedelmälliseksi. Aikaisin annettu palautetieto antaa asiakkaalle mahdollisuuden suunnitella investointiaan ennen kuin siihen uhrataan varoja.

Nykyisin koko rakennus rakennusosien sekä ylläpidon määrinä ja hintoina pystytään tietomallintamaan asiakkaan tarpeista käsin ennen varsinaista suunnittelua. Kun tietomallimme kommunikoi suunnittelijoiden tietomallien kanssa suunnitteluvaiheessa, pystymme myös ohjaamaan rakennushanketta tehokkaasti.

Asiakkaamme voivat hyvin varhaisessa vaiheessa

 • tutkia omaa arvolupaustaan rakennusten toiminnallisen palvelukyvyn ja elinkaarikustannusten suhteen
 • muokata ja kehittää rakennuksen toiminnallisuutta ennen suunnittelua
 • hallita toiminnallisuuden ja kustannusten ohjausta jo suunnittelun luonnosvaiheessa
 • hallita kustannusten ohjausta työmaatuotannossa
Haahtelan tutkimus-ja-kehitys

”One of the keys to target value design (TVD) is integrating function, use, and cost of a building from an owner’s perspective. Haahtela has developed a different approach that anyone else we know. It’s based on years of experience as cost consultants and discipline work to integrate the right information.”


Professor Martin Fischer, Stanford University Integrating Project Delivery, Martin Fischer, Howard W. Ashcraft, Atul Khanzode, Dean Reed, Jon Wiley & Sons 2017

Tutkimustyö herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta

Tutkimustyömme on kansainvälisesti tunnustettua. Haahtelan asiantuntijat ovat vuodesta 2002 luennoineet kansainvälisesti arvostetuissa yliopistoissa kuten Stanford, UC Berkeley ja MIT. Kansainvälisiä journal- ja konferenssijulkaisuja on toistakymmentä, kotimaisia opinnäytteitä useita kymmeniä.

Tutkimustoimintaa on myös palkittu. Professori Yrjänä Haahtelalle myönnettiin Rakennustiedon Rakeva-palkinto 2017 ja dosentti Ari Pennaselle Liikesivistysrahaston Oskari Vilamon rahaston väitöskirjapalkinto 2005.

Luomamme standardit ja käsitteet

 • Tavoitehintamenettely TM (normaalihintamenettely) ja Rakennusosa-arvio® 1980.
 • HAAHTELA-tarjoushintaindeksiTM 1983.
 • HAAHTELA-malli TM 1993 (Rakennuttaminen).
 • Uudishinta, Nykyhinta ja Korjausvastuu 1996 (TAKU®, KiinteistötietoTM)
 • Rakennuksen hinnan arviointi (Vakuutusyhtiöiden keskusliiton julkaisu)
 • HAAHTELA WorkPlacePlanning 1998 (Väitöskirja)
 • HAAHTELA-volyymi-indeksiTM 1998 (Tilastokeskuksen volyymi-indeksi).
 • HAAHTELA-tuoteindeksiTM 1998.
 • HAAHTELA-nimikkeistötTM 1998 (Nimikkeistöt on vuonna 2002 päätetty ottaa valtakunnalliseen käyttöön Talo 2000 nimikkeistöinä).
 • HAAHTELA-sopimusTM 2000