Om oss

En expert som tänker på ett nytt och innovativt sätt

Uudella innovatiivisella tavalla ajatteleva asiantuntija

År 1985 samlade professor Yrjänä Haahtela ihop en liten grupp bestående av aktörer inom byggbranschen och forskare för att låta bygga hus och utveckla och undervisa i byggnadsekonomi. Med detta bevisligen fungerande koncept har Haahtela-bolagen vuxit till en koncern med över 160 anställda och expanderat till att bli en multidisciplinär sakkunnigorganisation. Bolagets historia sträcker sig visserligen ännu längre tillbaka i tiden, till år 1975, men de första tio åren användes främst till forskningsarbete på deltid. Det passionerade, hobbyliknande forsknings- och utvecklingsarbetet har fortsatt under alla decennier och utgör än i dag kärnan i bolagets verksamhet och grunden för dess kompetens.

Vi är stolta över vår personal som består av innovativa experter inom sina respektive branscher som har förbundit sig till de verksamhetsmodeller vi har utvecklat tillsammans. Vi är en salig blandning av allt från arkitekter, matematiker, programmerare, ingenjörer och byggledare, statsvetare och ekonomer, studerande som gör sina lärdomsprov – från yrkesskolor, yrkeshögskolor och universitet – och allt från hantverkare, till licentiater och doktorer.

Vi är inte rädda för utmaningar. Vi har byggt en organisation som både vill och förmår lösa våra kunders krävande och varierande problem och når uppställda mål.

Haahtela-bolagen

Haahtela Oy

Koncernens moderbolag består av det familjeägda företaget Haahtela Oy. Dotterbolagens nyckelpersoner är delägare i dotterbolagen.

Haahtela Oy styrelse

Yrjänä Haahtela
Verkställande direktör, styrelsens ordförande

Eva Haahtela
Styrelsemedlem

Haahtela-
rakennuttaminen Oy

Producerar lokaler och byggnader åt beställare genom produktutveckling och projektledning.

Haahtela-
rakennuttaminen Oy
styrelse

Yrjänä Haahtela
Styrelsens ordförande

Eero Kiljunen
Verkställande direktör, styrelsemedlem

Ahti Aalto
Styrelsemedlem

Risto Aalto
Styrelsemedlem

Tiina Luhtanen
Styrelsemedlem

Ari Pennanen
Styrelsemedlem

Björn Teir
Styrelsemedlem

Haahtela-kehitys Oy

Forskar, utvecklar och skapar metoder och innehåll samt programvarulösningar inom fastighets- och byggnadsekonomi. Fungerar som konsult inom strategisk lokalplanering och fastighetsutveckling.

Haahtela-kehitys Oy
styrelse

Yrjänä Haahtela
Verkställande direktör, styrelsens ordförande

Pyry Haahtela
Styrelsemedlem

Jarmo Hyartt
Styrelsemedlem

Ari Pennanen
Styrelsemedlem

Björn Teir
Styrelsemedlem

 

Koncernens omsättning ca

25,4 M€

 

 

Anställda ca

162

 

 

Soliditetsgrad ca

66%