Mervärde för kunden
med kontroll över kvalitet,
ekonomi och tid

Vi är kända för att lyckas väl med att uppnå uppställda mål i krävande projektledning inom byggande, såsom K-Campus, konstmuseet Amos Rex, köpcentret Forum, Nya barnsjukhuset, OP Vallgård och Svenska Teatern.

OP Vallila © Mikael Linden

Förståelse för kundens behov utgör grunden i alla lösningar

Vår projektutveckling och produktion av fysiska utrymmen utgår från kundens värderingar; utan en förväntan på kommande nytta och mervärde investerar ingen i byggnader. Vi är kundens samarbetspartner och vi kan ge kundlöftet; vad, när, varför och med hur stor investering de uppställda målen kan nås.

Genom att målstyra projektet kan vi uppfylla vårt kundlöfte. Förmågan att förstå kundens behov och möjligheter skapar förutsättningarna för att omvandla dessa till projektmål. För att nå de uppställda målen krävs det gedigen styrning av såväl byggprojekteringsom byggande. Allt kulminerar i framgångsrik projektledning. För att lyckas krävs vilja, kunskap, kompetens, rätt sorts redskap och drivkraft.

Nyckeln till en framgångsrik projektledning är förmågan att kunna mäta och utvärderaläget i realtid. Det du inte kan mäta, kan du inte heller leda och styra. Grunden till att lyckas med styrning av projektering, upphandling och byggande är att effektivt kunna reagera på avvikelser och feedback. Tack vare full transparens i processen kan kunden och alla involverade i projektet följa med hur de uppställda målen uppfylls i alla skeden av projektet.

Bekanta dig med teamledarna för projektledning här

Prisbelönt kompetens med HAAHTELA-modellen (HAAHTELA-malliTM)

Med hjälp av Haahtela-modellen (HAAHTELA-malli™) har vi under loppet av 25 år lett mer än 100 projekt, vars totala värde överstiger 2,5 miljarder euro. Vi är kända för vår förmåga att samtidigt hantera funktionalitet, kvalitet, kostnader och tid.

Det är lätt att göra saker billigt eller dyrt, men betydligt svårare att göra högklassiga saker som fungerar och hålla kostnaderna under kontroll. Ett bevis på vår kompetens är alla de priser och utmärkelser som tilldelats de projekt vi har haft huvudansvaret för.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma utsåg Haahtela-bolagen till årets byggpartner år 2019. I prismotiveringen konstaterades att ”Haahtelas modell har varit lämplig för projektet, och samarbetet mellan byggherre, blivande huvudbrukare och andra delaktiga har fungerat väl”.”

Haahtela-rakennuttaminen Oy har tilldelats RALA-certifikat

palkinto

Fiskehamnens K-Campus i Helsingfors

Nominerad till Finlandiapriset i arkitektur 2020
Årets byggpartner 2019, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma

palkinto

Nya barnsjukhuset, Helsingfors

Nominerad till Byggrosen av Helsingfors stads byggnadsnämnd 2019
Finlandiapriset i arkitektur, 2018
Utsågs till årets projekt 2018 av Projektverksamhetsföreningen

palkinto

Amos Rex Museum, Helsingfors

Utsågs till årets mest innovativa projekt 2018 av BBC:s kulturredaktion
Nominerades till Finlandiapriset i arkitektur 2018
Utsågs till årets projekt 2018 av Finlands Byggnadsingenjörsförbund (RIL)
Tilldelades Byggrosen av Helsingfors stads byggnadsnämnd 2018
Årets betongkonstruktion 2018

palkinto

Bostads Ab Gullkronan, Helsingfors

Nominerad till Byggrosen av Helsingfors stads byggnadsnämnd 2018

palkinto

Easton Helsinki, Kesko Oy

Vinnare av Finlands och Baltikums Tekla BIM Awards 2017
Årets pålningsbygge 2015

palkinto

Köpcentret Forum, Helsingfors

Nordic Shopping Center of the Year 2017

palkinto

OP-Pohjola, Vallgårds lokaler i Helsingfors

Tilldelades Byggrosen av Helsingfors stads byggnadsnämnd 2016
Nominerad till Finlandiapriset i arkitektur 2015
Årets stålkonstruktion 2015
Tekla Global BIM Awards 2014, Best Total BIM Project

palkinto

Metsä Groups kontorsbyggnad Metsätapiola, Esbo

Iconic Awards, vinnare i kontorsbyggnadsserien 2013

palkinto

Vaisala Abp:s huvudkontor i Vanda

Kehäkukka 2012, Vanda stads kvalitetspris för byggande

palkinto

Kotikortteli, OP-Eläkekassa och S-Asunnot Oy, Helsingfors

Fiskehamnens vackraste bygge 2012

palkinto

Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors

Tilldelades Byggrosen av Helsingfors stads byggnadsnämnd 2009

palkinto

Digitalo, VTT, Esbo

Utsågs till årets byggprojekt 2005 av Senatsfastigheter

palkinto

Santasalo-vaihteet Oy:s Maisema 2000-kontor, Högfors

Årets stålkonstruktion 1996

Våra referenser

Amos Rex

Nya barnsjukhuset

OP Vallgård

Svenska Teatern

DIAK

Easton

Forum

Gullkronan

Toukoranta

Kvarteret Victoria

Eira Mare

Omnia

FAb Helsingfors Bulevarden 16

Metsätapiola

Metsätapiolas bostäder i kvarteret Jalopuukortteli

K-campus

20+

år

100+

projekt

+3…-7%

Differensen mellan den ursprungliga budgeten och det slutliga priset i förverkligade projekt, med 90 procents sannolikhet

Ledning av byggprojekt med HAAHTELA-modellen (HAAHTELA-malliTM)

Inom projektledning avser HAAHTELA-modellen (HAAHTELA-malli™) produktion av verksamhetslokaler, hela vägen från funktionell lokalplanering till färdig byggnad och livscykeluppföljning. Modellen börjar med en systematisk WOP®-planering som baserar sig på avancerade datamodeller. Slutresultatet är målinriktat planerade lokaler som stöder kundens strategi beträffande egenskaper, investerings- och driftskostnader samt användningsgrad.

I HAAHTELA-modellen (HAAHTELA-malli™) är de uppställda målen för projektet ledstjärnan som genomsyrar allt från projektutveckling till planering, upphandling och byggande. De mål som har uppställts uppföljs genom kontinuerlig utvärdering av det aktuella läget. Tack vare detta kan korrigerande åtgärder vid behov vidtas i tid för att styra projektet i rätt riktning.

HAAHTELA-modellen (HAAHTELA-malli™) har krävt ett nytänkande inom byggprojektets verksamhetsprocess och datahantering. Modellen bygger på åratal av arbete med att utveckla metoder, skapande av en effektiv organisationsmodell för projektledning och byggverksamheten samt med att utveckla nya datamodeller och att samordna dessa med BIM-modellerna.

HAAHTELA-modellen (HAAHTELA-malli™) är ett partnerskap mellan kunden och projektledningsorganisationen som bygger på förtroende. Som samarbetspartner erbjuder vi våra kunder WOP-experter, projektutvecklare, projektledare, experter inom kostnadsberäkning och upphandling samt byggplatsledningsorganisation. Haahtela ansvarar för upphandling och samordning av delentreprenader, övervakning av byggnadsarbeten samt åtaganden ålagda den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet. Med detta förfaringssätt är ledande av projektutveckling, projektering och byggande i samma händer under hela projekttiden och verksamheten är transparent för kunden. HAAHTELA-modellens (HAAHTELA-malli™) avviker fundamentalt i sitt tankesätt från traditionella entreprenadformer. Under årens lopp har resultaten av otaliga projekt visat att modellen är det mest ekonomiska och effektivaste sättet att producera verksamhetslokaler och byggnader som uppfyller kundens ekonomiska, funktionella och kvalitetsmässiga krav.

Bekanta dig med teamledarna för projektledning här

HAAHTELA-modellens (HAAHTELA-malliTM) verksamhetsprocess

Toimitilasuunnittelu

Planering av lokaler

 • Identifiering av funktioner
 • Dimensionering av lokaler
 • Budgetering
 • Anläggninsplan
Suunnittelun ohjaus

Styrning av projektering

 • Analys av planer och kostnadsberäkning
 • Produktion av kvalitets- och kostnadsrespons
 • Stöd för planerare vid utveckling av planer
 • Teknisk bedömning
Rakentamisen ohjaus

Styrning av byggandet

 • Ansvarar för åtaganden ålagda den huvudsaklige genomföraren av byggprojektet
 • Upphandling av entreprenader och byggplatstjänster
 • Kontroll och koordinering av entreprenörernas arbetsprestationer
Kayttöönotto

Idrifttagning

 • Testning och provanvändning av fastighetens tekniska funktioner
 • Planering av inflyttning och idrifttagning
 • Utbildning om hur lokalerna används och utrustande av lokaler för inflyttning och idrifttagning
Elinkaaren hallinta

Förvaltning av byggnaden under dess livscykel

 • Förvaltning, underhåll och uppföljning av lokalerna och deras användning
 • Planering av lokalernas ekonomiska användning
 • Uppföljning av miljöpåverkan

Kunden har tillgång till Haahtelas expertis

Haahtelas tekniska och ekonomiska expertis står till kundens förfogande från början till slut

Haahtela Malli Toimitaan samalla puolella pöytää Vi jobbar i kundens organisation – vi sitter i samma båt Working in partnership with the client Yhteiset tavoitteet, avoimet prosessit Gemensamma mål, full transparens i processerna Shared goals and open processes Ratkaisut tilaajan tarpeiden mukaan Lösningar efter kundens behov Solutions that respond to the needs of the client Päätöksenteko tilaajalla, toimintavastuu meillä Kunden fattar besluten, vi har verkställighetsansvaret Implementing client decisions Tavoitteena laadun maksimointi sovitussa budjetissa Mål: maximerad kvalitet inom uppställd budgetram Maximised quality delivered on budget Haahtela Malli Toimitaan samalla puolella pöytää Vi jobbar i kundens intresse – vi sitter i samma båt Haahtela works in partnership with the client Yhteiset tavoitteet, avoimet prosessit Gemensamma mål, transparenta processer Shared goals and open processes Ratkaisut tilaajan tarpeiden mukaan Lösningar enligt kundens behov Client needs drive the project Päätöksenteko tilaajalla, toimintavastuu meillä Kunden fattar besluten, verkställighetsansvaret ligger hos oss Haahtela implements the client's decisions Tavoitteena laadun maksimointi sovitussa budjetissa Målet är maximerad kvalitet enligt överenskommet målpris Maximised quality delivered on budget

HAAHTELA-modellen (HAAHTELA-malliTM) kännetecknas av

Kontroll av upphandlingar

Förenklad byggplats­organisation

Effektivare verksamhet

Större förutsägbarhet

Färre ändringar

Ökad flexibilitet

Bekanta dig med teamledarna för projektledning här