HAAHTELA-anbudsprisindex (HAAHTELA-tarjoushintaindeksi™)

HAAHTELA-anbudsprisindex (HAAHTELA-tarjoushintaindeksi™) är ett anbudsprisindex för byggverksamhet. Med index beskrivs anbudsprisnivåns utveckling i respektive indexområde. Indexet används i TAKU®-systemet för bedömning av nybyggnads-, reparations-, underhålls- och nupriser. Det finns sex indexområden som sträcker sig från huvudstadsregionen till orter där byggkostnaderna är på en lägre nivå.

HAAHTELA-tarjoushintaindeksi™ 2019

Konjunkturbild (meddelande 2/2019)

Ekonomin växer, men tillväxttakten avtar. Hotbilderna är många: ökad protektionism, Storbritanniens oklara utträde ur Europeiska unionen, ett instabilare politiskt läge i unionens medlemsländer samt staters, organisationers och enskilda personers skuldsättning. Räntorna har hållits låga tack vare centralbankerna. Tillväxtprognosen för Finlands bruttonationalprodukt för i år och nästa år har generellt reviderats och beräknas hållas inom variationsintervallet 1–1,5 procent.

Inflationen har hållits låg både i Finland och i hela Europa. Boendet har alltjämt fördyrats snabbare än inflationen i huvudstadsregionen och i tillväxtcentra. Antalet transaktioner i början av året som beskriver volymen för fastighetsaffärerna har varit cirka 35 procent färre än året innan.