En servicehelhet för verksamhetslokalers brukare och ägarparter

WOP® (Workplace Planning) är en servicehelhet som utvecklats av Haahtela-bolagen för brukare av lokaler och deras ägarpartners. Vi hjälper organisationer att bilda sig en helhetsbild av lokalbehovet så att lokalerna på bästa sätt skall stöda organisationens strategi. Vi både identifierar alternativa lösningar och utvärderar deras inverkan på kostnaderna för att på bästa sätt förverkliga kundens lokalbehov. Genom att involvera projektledningen i servicehelheten ansvarar vi även för genomförandet av projekten.

 • Fördelarna med Haahtelas WOP®-tjänst
  • Stöder organisationernas funktionella mål
  • Sparar lokalkostnader
  • Hjälper till vid genomförandet av förändringsprocesser
  • Underlättar skapandet av en ny verksamhetskultur
  • Ökar personalens engagemang och förbättrar arbetshälsan hos personalen

Värde som mål

I WOP®-processen tittar vi närmare på lokalbehovet ur ett perspektiv som stöder organisationens strategiska mål. Vårt tillvägagångssätt bygger på att modellera och analysera kundorganisationens funktioner, vilket möjliggör en bedömning av lokalbehov och -kostnader parallellt med det funktionella mervärdet som verksamhetslokalerna skall bidra med.

Alla delar inte alltid samma uppfattningar om värden och specialvillkor. Vår WOP®-process är transparent. Den bästa lösningen är en lösning som hela organisationen kan ställa sig bakom och engagera sig i och som skapar så mycket värde som möjligt.

Bakgrund i forskningen

WOP®-konceptet baserar sig på Haahtela-bolagens forsknings- och utvecklingsverksamhet, som resulterat i en mängd vetenskapliga artiklar och akademiska examensarbeten. I WOP®-metoden använder vi i stor utsträckning Haahtela-bolagens programvaror som även internationellt sett är unika i sitt slag och etablerade inom byggnads- och fastighetsekonomi.

WOP® kombinerar byggnadens funktion, användning och kostnader på ett sätt som övriga tjänster inte klarar av att göra. Metoden är vetenskapligt beprövad och anses vara unik i internationell branschlitteratur.

15+

år

100+

projekt

Analytiska
metoder

Över hundra framgångshistorier

WOP®-konceptet är mångsidigt och lämpar sig för olika objekt oavsett bransch. Modellen har använts i planeringen av över hundra lokalstrategier samt nybyggnads- och ombyggnadsprojekt inom bl.a. undervisning, hälso- och sjukvård, kultur och affärsliv.

reference

Lokalstrategi för ett yrkesinstituts industrilinjer

reference

Regional lokalstrategi för en myndighet

reference

Lokalstrategier för konstinstitutioner

reference

Lokalstrategi för ett yrkesinstitut

reference

Plan för ett servicenät för undervisningen

reference

Projektplan för en yrkeshögskola

reference

Lokaliseringsalternativ för en kontorsanvändare

Bekanta dig med teamledarna för WOP®-tjänsten här