Mervärde för kunden
med kontroll över funktionalitet
och ekonomi

Håll koll på det viktiga. Kostnader för fastigheter, arbetsmiljöer, byggprojekt och verksamhetslokaler. Våra metoder skapar struktur, transparens och förutsägbarhet.

Programvaruprodukter

Ökad produktivitet och arbetsglädje med Haahtelas programvaror

HAAHTELA-modellen TM omfattar utveckling av fastighets- och byggnadsekonomiska programvarulösningar som baserar sig på vår egen forskningsverksamhet och egen erfarenhet från genomförda projekt. Våra programvarulösningar är användarvänliga och vi erbjuder även kurser av olika slag som stöd för våra användare.

 • Haahtelas programvaror
  • Kiinteistötieto TM fastighetsförvaltning, administrering av fastigheters livscykelkostnader
  • Kohde- ja esinerekisteri TM register över byggnadsobjekt och inventarier
  • Kustannustieto TAKU® kalkylering och hantering av investeringar samt drifts- och underhållsekonomi
  • PRIS TM-projektdatabank, projektbank för lagring och administrering av projektdokumentation
  • RES TM-servicebok, affärssystem för fastigheters underhållsverksamhet
  • Rakennuttamistieto TM styrning, administration och kontroll av byggverksamhet och -kvalitet
Gå till programvaruprodukterna arrow

WOP®-tjänsten

Ett unikt koncept för bättre arbetsmiljöer

WOP® (Workplace Planning) är en servicehelhet i första hand för användare av verksamhetslokaler. Vi har utvecklat konceptet för att hjälpa våra kunder att skapa sig en helhetsbild över sina framtida lokalbehov, för att lokalerna på bästa sätt skall stöda kundens verksamhet och strategi. Vi både identifierar alternativa lösningar samt utvärderar deras inverkan på kostnaderna, för att på bästa sätt förverkliga kundens lokalbehov.

 • Fördelar med Haahtelas WOP®-tjänst
  • Stöder organisationernas funktionella mål
  • Sparar lokalkostnader
  • Hjälper till vid genomförandet av förändringsprocesser
  • Underlättar skapandet av en ny verksamhetskultur
  • Ökar personalens engagemang och förbättrar arbetshälsan hos personalen
Läs mer om WOP®-tjänsten arrow
WOP-palvelu

Kursutbud

Utveckla din kompetens med våra kurser

Haahtelan koulutukset

Känner du för att utveckla din kompetens? Bekanta dig med våra mångsidiga kurser. Vi kan anpassa kursinnehållet efter dina behov – kontakta oss för mer information.

Forskning och utveckling

Vår uppgift är att producera värdefull information för användning under fastighetens hela livscykel

Från forskning till innovation
Från innovation till produkt

Byggbranschen har inte hört till de branscher som traditionellt har intresserat sig för forskning. Här utgör Haahtela ett undantag: andelen forskningssatsningar utgör över 10 procent av koncernens omsättning. Bolagets historia började med professor Yrjänä Haahtelas forskningsarbete. Haahtelas licentiatavhandling ”Talonrakennushankkeiden normaalihintamenettely” (Normalprisförfarande i husbyggnadsprojekt) som utkom år 1980 innebar startskottet.

Hos Haahtela svarar två dotterbolag för forskning och utveckling och omvandlar det vetenskapliga arbetet till praktiska programvarulösningar och unika tjänster. Haahtela-kehitys Oy utarbetar programvara för fastighets- och byggnadsekonomiska behov och Haahtela HR Oy för hantering av personalresurser.

Läs mer arrow

Bekanta dig med teamledarna för fastighets- och byggnadsekonomiska tjänster här