Med lösningar
som passion

Amos Rex © Mika Huisman/Decopic
Haahtela TVD
lead frontpage

Vår verksamhetsfilosofi, HAAHTELA-modellen™, är ett kundcentrerat verksamhetssätt som ger förutsägbarhet, kvalitet och transparens.

Håll koll på det viktiga

Allt vi gör utgår från våra kunders behov. För att förstå kundens behov börjar vi med att undersöka och analysera utgångsläget och uppställda mål. Sedan erbjuder vi lösningar som ger både kort- och långsiktiga fördelar.

I fastighetsutvecklingsprojekt tillhandahåller vi tjänster i projektets samtliga stadier, från analys i tidigt skede till strategi och genomförande inklusive projekt- och byggplatsleding. Våra programvarulösningar skapar förutsättningar att framgångsrikt hantera fastighets- och byggnadsekonomiska utmaningar under en fastighets hela livscykel.

Vi erbjuder Planier-programvara för skiftplanering. Planier hjälper till att effektivisera företagets verksamhet och förbättra personalens välbefinnande på jobbet genom bättre skiftplaner.

Expertis under hela livscykeln

Haahtela Malli Toimitaan samalla puolella pöytää Vi jobbar i kundens organisation – vi sitter i samma båt Working in partnership with the client Yhteiset tavoitteet, avoimet prosessit Gemensamma mål, full transparens i processerna Shared goals and open processes Ratkaisut tilaajan tarpeiden mukaan Lösningar efter kundens behov Solutions that respond to the needs of the client Päätöksenteko tilaajalla, toimintavastuu meillä Kunden fattar besluten, vi har verkställighetsansvaret Implementing client decisions Tavoitteena laadun maksimointi sovitussa budjetissa Mål: maximerad kvalitet inom uppställd budgetram Maximised quality delivered on budget Haahtela Malli Toimitaan samalla puolella pöytää Vi jobbar i kundens intresse – vi sitter i samma båt Haahtela works in partnership with the client Yhteiset tavoitteet, avoimet prosessit Gemensamma mål, transparenta processer Shared goals and open processes Ratkaisut tilaajan tarpeiden mukaan Lösningar enligt kundens behov Client needs drive the project Päätöksenteko tilaajalla, toimintavastuu meillä Kunden fattar besluten, verkställighetsansvaret ligger hos oss Haahtela implements the client's decisions Tavoitteena laadun maksimointi sovitussa budjetissa Målet är maximerad kvalitet enligt överenskommet målpris Maximised quality delivered on budget

Vår attityd, våra tjänster och våra produkter

Med våra metoder skapar vi fungerande, högklassiga lösningar och ekonomiskt mervärde för våra kunder

FASTIGHETS- OCH BYGGNADSEKONOMISKA TJÄNSTER

Mervärde med kontroll över funktionalitet och ekonomi

Vi har utarbetat unika metoder för skapande av mervärde inom fastighets- och byggbranschen. På basis av dessa metoder har vi skapat sofistikerad programvara med vilken du kan skapa mervärde i såväl nybyggen som i redan byggd miljö.

Gå till arrow

LEDNING AV BYGGPROJEKT

När kvalitet, tid och kostnader är det som räknas

Under de senaste 25 åren har vi genomfört över 100 byggprojekt till ett totalt värde av 2,5 miljarder euro. Vi leder och styr projektet mot mål vi uppställt tillsammans med kunden.

Gå till arrow

TVD

Simulationmodell

Med hjälp av Haahtela TVD® lyckas du hitta de mest optimala och bäst fungerande lösningarna för ditt projekt.

Gå till arrow

Planier

Mot smartare skiftplanering.

Effektivisera ditt företagets verksamhet och förbättra din personalens välbefinnande på jobbet genom bättre skiftplaner.

Gå till arrow