TALONRAKENNUKSEN KUSTANNUSTIETO ® – kirjan ja Rakennuksen hinnan arviointiohjeen julkaisu lopetetaan

Haahtela-yhtiöt on päättänyt lopettaa TALONRAKENNUKSEN KUSTANNUSTIETO ®-kirjan ja siihen perustuvan Rakennuksen hinnan arviointiohjeen julkaisemisen. Kirjaa on julkaistu vuodesta 1980 lähtien ja ohjetta vuodesta 1998 lähtien ja nyt koemme yhtiössämme, että on aika parantaa mitoitus- ja kustannustiedon löytymistä ja laskemista nykyaikaisin menetelmin.

Lisätietoja PDF - liitteessä