Tietosuojaselosteet

Ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden käyttäjät
Ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden tietosuojaseloste

Asiakkaiden ja alihankkijoiden edustajat
Asiakas-, alihankkija- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste