Haahtela® Contactor tehostaa henkilöstöhallinnon kokonaisuudet huippuunsa!


Haahtela® Contactor on markkinoiden edistyksellisin kokonaisvaltaisen henkilöstön hallinnan ja sijoittelun työkalu. Sen avulla voidaan saavuttaa yritykseesi optimaalisin miehitys.

Tutustu Haahtela® Contactorin erityisominaisuuksiin:

- Automatisoitu

Automatisointi säästää aikaa ja rahaa!


Haahtela® Contactorin automatisoinnit tehostavat henkilöstöhallinnon prosessit huippuunsa. Muun muassa työvuorolistojen optimointi sekä automatisoitu palkan- ja laskutuksen mallinnus vähentävät merkittävästi manuaalista työtä. Myös järkeistämällä toimintamalleja voidaan vähentää manuaalisen ja päällekkäisen työn vaiheita, jolloin niin aikaa kuin rahaa säästyy.

Contactorin kehitystyön ”punainen lanka” on henkilöstöhallinnon tehostaminen poistamalla turhaa hukkaa, lisäarvoa tuottamatonta toimintaa. Sen automatisoinnit tuovat kustannustehokkuutta sekä mahdollistavat resurssien oikeanaikaisen kohdentamisen.

Päällekkäisen työn vähentämiseksi Contactoriin voidaan rakentaa liittymiä muun muassa asiakas- ja myyntiennuste-, HRM-, palkanlaskenta- tai reskontraohjelmistoihin. Käyttämällä tehostettua prosessia säästetään resursseja sekä lisätään niin esimiesten kuin työntekijöiden työtyytyväisyyttä vaikutusmahdollisuuksien kasvaessa ja turhan byrokratian karsiutuessa. Näin ollen voit keskittyä yrityksesi ydintoimintoihin samalla, kun lisäät työtyytyväisyyttä!

- Monipuolinen

Contactor on kokonaisvaltainen ratkaisu henkilöstöhallinnon tarpeisiin!


Haahtela® Contactor on markkinoiden monipuolisin henkilöstön hallinnan työkalu, joka automatisoi työsuhdetta koskevat rutiinitehtävät. Kaikki henkilöstöhallinnon prosessit rekrytoinnista palkan- ja laskutuksen mallinnukseen asti ovat hoidettavissa helposti yhdessä järjestelmässä.

Voit käsitellä järjestelmässä samanaikaisesti useita eri työehtosopimuksia työntekijä- ja tehtäväkohtaisesti. Järjestelmän automaattinen palkanmallinnus laskee TES-pohjaiset lisät vuoro- ja työntekijäperusteisesti.

Contactorin monipuolinen raportointityökalu mahdollistaa minkä tahansa järjestelmässä olevan tiedon raportoinnin ja seurannan reaaliaikaisesti ilman erillistä odotteluaikaa. Kaikki tiedot ovat raportoitavissa niin toimipisteittäin, kustannuspaikoittain, työntekijöittäin kuin tehtäväkohtaisestikin. Järjestelmässä on valmiina suuri määrä erilaisia raportteja niin HR- kuin palkkahallinnonkin tarpeita varten.


- Selainpohjainen

Contactor on vain yhden klikkauksen päässä!


Haahtela® Contactor on selainpohjainen järjestelmä, joka vaatii toimiakseen vain internet-yhteyden. Et tarvitse erillisiä asennuksia, ja pääset järjestelmään missä ja milloin tahansa. Selainpohjaisuus mahdollistaa siten joustavamman työnteon dynaamisessa työympäristössä.

Contactor ei vaadi erillisiä päivityksiä, vaan sinulla on aina käytettävissä järjestelmän viimeisin versio. Contactor tarjotaan SaaS-palveluna, joten me huolehdimme tietoteknisestä ympäristöstä puolestasi. Järjestelmän käyttöönotto on huomattavasti kevyempää kuin perinteisten työpöytäsovellusten eikä sen ylläpito vaadi sinulta resursseja.

Voit käyttää järjestelmää myös mobiililaitteella. Mobiilisovelluksen avulla työntekijä voi hallita esimerkiksi työvuorojaan ja vastaanottaa viestejä tarjotuista vuoroista. Palveluun voidaan liittää paikannusominaisuus, joka kertoo työntekijän sijainnin työntekijän ollessa sovitussa työkohteessa.

- Tarvelähtöinen

Oikea määrä työntekijöitä oikeaan aikaan!


Haahtela® Contactor on suunniteltu niin, että yritykselläsi on aina käytössään aina juuri oikea määrä osaavia työntekijöitä oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Tämän takaavat sekä henkilöstöresurssien sijoittelu yrityksen tarpeiden mukaisesti että henkilöstömitoituksen työkalut. Kun työntekijät ovat työssään sopivasti työllistettyjä, työn laatu ja työmotivaatio pysyvät korkealla.

- Haahtela push and pull -mallin mukainen

Työvuorolistat kuntoon joustavasti ja vuorovaikutteisesti!


Työvuorot on totuttu suunnittelemaan, toteuttamaan ja viestimään työntekijöille esimiesten toimesta, ylhäältä alaspäin. Työvuorojen toteuduttua suunnitelman toteutumista on monitoroitu ja tiedot siirretty palkanlaskentaan, jossa alkaa jälleen uusi prosessi. Pahimmillaan prosessi on kankea, hidas ja vaatii paljon manuaalista työtä. Lisäksi työntekijät eivät juuri ole päässeet vaikuttamaan omiin työvuoroihinsa, mikä aiheuttaa haasteita esimerkiksi perhe- ja työelämän yhdistämisessä.

Haahtela Push and Pull -malli tarjoaa henkilöstön hallintaan täysin uudenlaisen, vuorovaikutteisen ratkaisun. Työntekijät voivat hallinnoida omaa työaikaansa kätevästi oman itsepalveluportaalinsa kautta, jolloin jokaisen työaikaa koskevat toiveet näkyvät aina reaaliaikaisesti työvuorojen suunnittelijalle.

Osa työvuoroista voidaan jättää myös suoraan työntekijöiden itsensä varattavaksi, ja työntekijät voivat vaihtaa vuoroja myös hallitusti keskenään. Järjestelmä ei koskaan anna rikkoa työaikalakia eikä yrityksen omia työaikasääntöjä, joten työntekijöitä ei tarvitse erikseen kouluttaa suunnittelemaan omia vuorojaan. Toiminta on tasapuolista ja reilua. Kun työntekijöiden annetaan vaikuttaa omiin työvuoroihinsa, työvuorojen suunnittelu tehostuu ja samalla työntekijöiden työssä viihtyminen lisääntyy.

- Helppokäyttöinen

Contactor on helppokäyttöinen työkalu!


Haahtela® Contactor on itseoppiva ja hyödyntää älykkäitä tietomalleja, joten sen käyttö on helppoa ja vaivatonta. Jatkuva kehitystyö, jotka käytettävyystutkijat, visuaaliset suunnittelijat ja henkilöstöhallinnon ammattilaiset yhdessä, tekevät takaa sen, että järjestelmä pystyy vastaamaan yrityksesi muuttuviin vaatimuksiin jäämättä koskaan kehityksessä jälkeen.

Jos käytössä ilmenee kysymyksiä, Haahtela Helpdesk palvelee sinua kaikissa tilanteissa.

Järjestelmä on helppo ottaa käyttöön eikä sen käytön aloittamiseksi vaadita massiivisia koulutusrupeamia. Järjestelmän intuitiivisuus sekä ohjeet oikeissa paikoissa tukevat sen käyttämistä sekä varmistavat, että kaikki ominaisuudet on käyttäjän tavoitettavissa. Käyttöönottoon kuuluu aina toki myös koulutuspaketti sekä digitaalisessa muodossa olevat ohjeet.

- Hallitsee lainsäädännön

Varmistu työehtosopimusten ja lakien noudattamisesta!


Haahtela® Contactor ei milloinkaan anna rikkoa työaikalakia eikä yrityksesi määrittelemiä työaikasääntöjä. Järjestelmä kertoo käyttäjälle heti, kun hän on rikkomassa esimerkiksi viikkolevon vähimmäisaikaa tai peräkkäisten vuorojen enimmäismäärää.

Järjestelmään määritetään aina yrityksesi omat työaikasäännöt, jotka kattavat kaikki käytössä olevat virka- tai työehtosopimukset, työaikalain ja paikalliset sopimukset. Näiden lisäksi voit määritellä erilaisia ohjaavia säännöstöjä esimerkiksi työvuorolistojen lepoaikojen maksimoimiseksi ja ergonomian lisäämiseksi.

Järjestelmän työaikasääntöjen avulla voit olla varma, että yrityksessäsi noudatetaan aina ajantasaista lainsäädäntöä. Samalla esimiesten aikaa säästyy yrityksen ydintoimintoihin manuaalisen laskemisen sijaan. Kalliiden työtuntien käyttäminen saadaan vähentymään ja virheriski alenee merkittävästi.

Jätä yhteydenottopyyntö!


captcha

Käsittelemme yhteystietoja ehdottoman luottamuksellisesti. Emme koskaan luovuta yhteystietoja kolmansille osapuolille. Käytämme tietojasi vain tätä yhteydenottoa varten.Kenelle?

Haahtela® Contactor on erityisesti suunniteltu tukemaan suurien ja keskisuurien yrityksien resursointia sekä kokonaisvaltaista henkilöstön hallintaa. Järjestelmä ei ole toimialasidonnainen.