Kiinteistötiedon käyttökoulutus Lue lisää

Tavoite:
Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa Kiinteistötieto-ohjelman käyttäjät Kiinteistötiedon toimintalogiikkaan ja antaa koulutettaville perusvalmiudet ohjelmistoon omatoimiseen käyttöön. Koulutuksessa luodaan yleiskatsaus Kiinteistötiedon toimintoihin siten, että ohjelmiston käyttömahdollisuudet tulevat tutuiksi. Kurssi on tarkoitettu Kiinteistötiedon uusille ja aloitteleville käyttäjille sekä käyttäjille, jotka tarvitsevat Kiinteistötietoa työssään tiedon etsintään ja raportointiin.

Alustava ohjelma:
09.00 Tilaisuuden avaus ja aamukahvit

09.15 Kiinteistötieto, yleisesittely

- Yleinen toimintalogiikka ja käyttömahdollisuudet

09.45 Kiinteistötieto, omaisuustietojen hallinta

- Kiinteistöalueet, tontit, rakennukset, huoneistot

- Peustietojen hallinta ja raportointi

- Asiakirjojen hallinta

- Raportointi

11.00 Lounas

12.00 Vuosibudjetointi

- Budjetointi, Kustannusseuranta

- PTS

- Raportointi

13.00 Vuokrasopimukset

- Sopimusten tiedot

- Graafinen tilahallinta

- Raportointi

14.00 Kulutusseuranta

- Mittarit, kulutuslukemat

- Raportointi

15.00 Tietojen siirto Kiinteistötiedon ja RES -ylläpitosovelluksen välillä

16.00 Tilaisuuden päätös

Kohderyhmä
Kiinteistötiedon käyttäjät

Paikka: Haahtela-kehitys Oy, Bulevardi 16, 00120 Helsinki

Päivät

Kesto: 1 päivä

Hinta: 800 € + alv / osallistuja

Vetäjät
Jarmo Hyartt

Lisätiedot
Haahtela-kehitys Oy, Jarmo Hyartt 020 1101 200 tai koulutus@haahtela.fi

Peruuttaminen:

Kurssilla ei tällä hetkellä päivämääriä

Kiinteistötieto - sisäinen vuokraus Lue lisää

Tavoite:
Kurssin tavoitteena on oppia Kiinteistötiedon käyttö sisäisessä vuokraustoiminnassa. Kurssilla käydään läpi vuokrakohteiden hallinta, tilaluetteloiden laatiminen ja tilojen hinnoittelu, vuokralaskenta ja sopimusten laadinta. Kurssi antaa valmiudet sisäisten vuokrien hallintaan Kiinteistötiedon avulla.

Alustava ohjelma:
09.00 Aamukahvi
09.15 Sisäisen vuokran käsite
09.45 Kiinteistötiedon yleiskuvaus
10.00 Vuokrakohteet: Kohteiden perustaminen, kohteiden perustietojen ylläpito, raportointi
10.30 Tilaluettelot: Piirustusten liittäminen kohteelle, tilaohjelman laatiminen, tilojen
käyttäjäkohdistus
11.00 Lounas
12.00 Tilaluettelot, jatkuu

12.30 Tilojen ja rakennusten hinnoittelu: Uudishinta, nykyhinta, korjausvastuu,ylläpitokustannukset
13.15 Vuokrakohteiden ylläpitokustannusten budjetointi
Vuokralaisten hallinta: Asiakasrekisteri, käyttäjäryhmät
14.00 Kahvi
14.15 Vuokralaskenta ja vuokrien määritysmallit, raportointi
15.15 Kiinteistötiedon käyttöalueet muussa toiminnassa, kehitysnäkymät
16.00 Kurssin päättäminen

Kohderyhmä
Vuokrasihteerit, kiinteistö- ja tilapäälliköt

Paikka: Haahtela-kehitys Oy, Bulevardi 16, 00120 Helsinki

Päivät

Kesto: 1 pv

Hinta: 800 € + alv / osallistuja

Vetäjät
Jarmo Hyartt

Lisätiedot
Haahtela-kehitys Oy, Jarmo Hyartt, 020 1101 200 tai koulutus@haahtela.fi

Peruuttaminen:

Kurssilla ei tällä hetkellä päivämääriä

Kiinteistötieto - ulkoinen vuokraustoiminta Lue lisää

Tavoite:
Kurssin tavoitteena on oppia Kiinteistötiedon käyttö ulkoisessa vuokraustoiminnassa. Kurssilla käydään läpi vuokrakohteiden hallinta, vuokrasopimusten laadinta, vuokrien indeksikorotukset, asiakaskirjeet, vuokrien laskutus ja vuokrareskontran hoito. Kurssi antaa valmiudet vuokraustoiminnan hallintaan Kiinteistötiedon avulla.

Alustava ohjelma:
09.00 Aamukahvi
09.15 Kiinteistötiedon käytön yleiskuvaus
09.30 Vuokrakohteet: Kohteiden perustaminen, kohteiden perustietojen ylläpito, raportointi
10.00 Vuokrasopimukset: Asiakasrekisterin ylläpito, vuokrasopimusten laatiminen
11.00 Lounas
12.00 Vuokrasopimukset: Indeksitarkistukset, asukaskirjeet, vuokralaskut
13.00 Vuokrasopimukset: Reskontra, raportointi
14.00 Kahvi
14.15 Ulkoa vuokrattujen kohteiden vuokrasopimukset, vuokrien maksatus
15.00 Kiinteistötiedon käyttöalueet muussa toiminnassa, kehitysnäkymät
16.00 Kurssin päättäminen

Kohderyhmä
Vuokrasihteerit, isännöitsijät

Paikka: Haahtela-kehitys Oy, Bulevardi 16, 00120 Helsinki

Päivät

Kesto: 1 pv

Hinta: 800 € + alv / osallistuja

Vetäjät
Jarmo Hyartt

Lisätiedot
Haahtela-kehitys Oy, Jarmo Hyartt, 020 1101 200 tai koulutus@haahtela.fi

Peruuttaminen:

Kurssilla ei tällä hetkellä päivämääriä

PRIS-projektipankin ja RES-huoltokirjajärjestelmän käyttökoulutus Lue lisää

Tavoite:
Kurssin aamupäivän PRIS-osiossa käydään läpi projektipankin käytön hyödyt rakennushankkeessa. Käyttäjille opetetaan kuinka projektipankkia tulee käyttää tehokkaasti, jotta siitä saadaan hankkeessa paras hyöty irti. Käsiteltäviä asioita mm. asiakirjojen vieminen järjestelmään sekä järjestelmän oman piirustusluettelon käyttö. Nimeämiskäytännöt, kopiotilausten tekeminen ja työmaan toiminnot. Kurssin iltapäivän RES-osiossa käydään läpi huoltokirjan käyttö ylläpitotoiminnassa. Käyttäjille opetetaan kuinka huoltokirjaa tulee käyttää tehokkaasti, jotta siitä saadaan toiminnassa paras hyöty irti. Käsiteltäviä asioita ovat mm. asiakirjojen vieminen järjestelmään, vikailmoitusten käsittely, huoltokalenterin käyttö sekä huolto-ohjelman laadinta. Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on yli kolme henkilöä.

Alustava ohjelma:
09.00-09.15 Aamukahvi
09.15-09.30 Projektipankin hyödyt rakennushankkeessa
09.30-10.45 Asiakirjojen vieminen, piirustusluettelo, nimeämiskäytännöt ja kopiotilaukset

10.45-11.00 Kuvien katseluohjelmat

11.00-11.30 Työmaan toiminnot

11.30-12.30 Lounastauko

12.30-13.00 Huoltokirjajärjestelmän käyttö ylläpitotoiminnassa

13.00-13.30 Järjestelmän toiminnot
13.30-14.00 Vikailmoitukset

14.00-14.15 Kahvitauko

14.15-15.00 Huolto-ohjelma ja
-kalenteri

15.00-15.15 Asiakirjat

15.15-15.30 Asetukset

15.30-16.00 Kysymyksiä

Kohderyhmä
PRIS-projektinpankin käyttäjät. Suunnittelijat, projektinjohtajat, työmaainsinöörit yms. RES-huoltokirjajärjestelmän käyttäjät. Ylläpidosta vastaavat, huoltoliikkeet yms.

Paikka: Haahtela-kehitys Oy, Bulevardi 16, 00120 Helsinki

Päivät

Kesto: 1 pv

Hinta: 800 € + alv / osallistuja

Vetäjät

Lisätiedot
Haahtela-kehitys Oy, puh. 020 1101 200 koulutus@haahtela.fi

Peruuttaminen:

Kurssilla ei tällä hetkellä päivämääriä

PRIS-projektipankin käyttökoulutus Lue lisää

Tavoite:
Kurssilla käydään läpi projektinpankin käytön hyödyt rakennushankkeessa. Käyttäjille opetetaan kuinka projektipankkia tulee käyttää tehokkaasti, jotta siitä saadaan hankkeessa paras hyöty irti. Käsiteltäviä asioita mm. asiakirjojen vieminen järjestelmään sekä järjestelmän oman piirustusluettelon käyttö. Nimeämiskäytännöt, kopiotilausten tekeminen ja työmaan toiminnot. Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on yli kolme henkilöä.

Alustava ohjelma:
09.00-09.15 Aamukahvi


09.15-09.45 Projektipankin hyödyt rakennushankkeessa


09.45-11.00 Asiakirjojen vieminen, piirustusluettelo, nimeämiskäytännöt ja kopiotilaukset


11.00-11.15 Kuvien katseluohjelmat


11.15-11.45 Työmaan toiminnot


11.45-12.00 Kysymyksiä

Kohderyhmä
PRIS-projektinpankin käyttäjät. Suunnittelijat, projektinjohtajat, työmaainsinöörit yms.

Paikka: Haahtela-kehitys Oy, Bulevardi 16, 00120 Helsinki

Päivät

Kesto: 3h

Hinta: 300€ + alv / osallistuja

Vetäjät

Lisätiedot
Haahtela-kehitys Oy, 020 1101 200 tai koulutus@haahtela.fi

Peruuttaminen:

Kurssilla ei tällä hetkellä päivämääriä

Rakennuksen hinnan arviointi Lue lisää

Tavoite:
Kurssilla opitaan Rakennuksen hinnan arviointi-järjestelmän perusteet ja määrittämään vahingoittuneelle rakennukselle sekä rakentamisen uudishinta että rakentamisen nykyhinta. Kurssin painopiste on käytännön uudis- ja nykyhinnan laskelman teossa huomioiden erityisesti hintaan vaikuttavat tekijät. Laskelmat tehdään Kustannustieto Taku-ohjelman avulla.

Alustava ohjelma:
09.00 Aamukahvi
09.15 Rakennuksen hinnan arviointi, luento
10.15 Omakotitalo I, Case 1, harjoitus 1
10.45 Omakotitalo II, Case 2, harjoitus 2
11.15 Uudishinnan määrittäminen, Case 3, harjoitus 3
12.00 Lounas
12.45 Nykyhinnan määrittäminen, Case 3, harjoitus 4
13.15 Uudishinnan määrittäminen, Case 4, harjoitus 5
14.00 Kahvi
14.15 Nykyhinnan määrittäminen, Case 4, harjoitus 6
14.45 Yhteenveto ja palautekeskustelu
15.00 Kurssin päättäminen

Kohderyhmä
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka joutuvat työssään arvioimaan rakennuksen uudis- ja nykyhintaa, kuten esimerkiksi vakuutusyhtiöiden tekniset toimihenkilöt (vahinkoarvioijat), konsultit ja rakennuksien käypää arvoa laskevat henkilöt.

Paikka: Haahtela-yhtiöt, Koulutustila 3 krs., Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki

Päivät

Kesto: 1 päivä

Hinta: 600 € + alv / osallistuja (FK jäsenistö -50%)

Vetäjät
Erkki Teittinen

Lisätiedot
Kurssi täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli kurssipäivälle on ilmoittautuneita vähemmän kuin 6 henkilöä, ei kurssia järjestetä.

Peruuttaminen:
Peruutuksista tulee ilmoittaa yksi viikko ennen kurssin järjestämistä. Myöhemmin ilmoitetuista peruutuksista ja kurssille saapumatta jättämisestä veloitetaan kurssin hinta kokonaisuudessaan.

Kurssilla ei tällä hetkellä päivämääriä

Rakennusosa-arvion laadinta Lue lisää (Seuraava pvm: 10.04.2019)

Tavoite:
Kurssin tavoitteena on Rakennusosa-arvion laadinnan oppiminen Kustannustieto-ohjelman avulla sekä talonrakennuksen suunnittelun ohjauksen ja johtamisen oppiminen. Kurssilla opetetaan kuinka suunnittelulle asetetaan hintatavoitteet eri suunnittelun vaiheissa, kuinka asetettujen hintatavoitteiden lunastaminen testataan ja kuinka suunnitelmia voi kehittää. Suunnitelmien taloudellisuuden arvostelemiseen käytetään hyväksi Kustannustieto Taku-ohjelman sisältämää Rakennusosa-arviota. Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on yli neljä henkilöä.

Alustava ohjelma:
08.30-08.45 Aamukahvi ja tilaisuuden avaus
08.45-9.00 Hankkeen johtaminen suunnitteluvaiheessa
9.00-11.30 Järjestelmien rakennusosa-arvion harjoitus
11.30-12.30 Lounastauko
12.30-14.00 Järjestelmien rakennusosa-arvion harjoitus jatkuu
14.00-14.15 Kahvitauko
14.15-16.00 Järjestelmien rakennusosa-arvion harjoitus jatkuu

Kohderyhmä
Henkilöt, jotka käyttävät työssään rakennusosa-arviomenettelyä, kuten rakennuttajapäälliköt, -insinöörit, kustannuslaskijat, työmaainsinöörit. Suositellaan, että Tavoitehinnan laadinta-kurssi on läpikäyty ennen osallistumista Rakennusosa-arvio-kurssille.

Paikka: Haahtela-kehitys Oy, Bulevardi 16, 00120 Helsinki

Päivät 10.04.2019

Kesto: 1 päivä

Hinta: 850 € + alv

Vetäjät
Erkki Teittinen, Heli Pennanen, Daniel Böhling, Jani Jankkila

Lisätiedot
Haahtela-kehitys Oy, 020 101 200 tai koulutus@haahtela.fi

Peruuttaminen:
Peruutuksista tulee ilmoittaa yksi viikko ennen kurssin järjestämistä. Myöhemmin ilmoitetuista peruutuksista ja kurssille saapumatta jättämisestä veloitetaan kurssin hinta kokonaisuudessaan.

Rakennuttamistiedon käyttökoulutus Lue lisää

Tavoite:
Kurssin tavoitteena on opettaa Rakennuttamistiedon käyttö. Kurssilla käydään läpi mm. hankkeiden perustaminen, käyttöoikeuksien hallinta, asiakirjojen hallinta, suunnittelu- ja urakka-asiakirjojen laadinta, toimittajarekisterin ja kustannusseurannan toimintaperiaatteet käytännön esimerkein. Kurssi antaa hyvät valmiudet Rakennuttamistiedon täysipainoiselle ammattia tukevalle käytölle. Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on yli neljä henkilöä.

Alustava ohjelma:
08.45-09.00 Aamukahvi
09.00-10.00 Rakennuttamistieto ja toteutusmuodot
10.00-10.30 Tarve- ja hankesuunnitteluvaihe
10.30-11.30 Suunnittelun tarjouspyyntö- , sopimus- ja ohjausasiakirjat
11.30-12.30 Lounastauko
12.30-13.30 Urakoiden tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjat
13.30-14.00 Hankkeen kustannusseuranta
14.00-14.15 Kahvitauko
14.15-15.00 Hankkeen kustannusseuranta
15.00-15.30 Rakentamisen tehtävät
15.30-16.00 Vastaanoton ja takuuajan tehtävät

Kohderyhmä
Rakennuttamistiedon käyttäjät

Paikka: Haahtela-kehitys Oy, Bulevardi 16, 00120 Helsinki

Päivät

Kesto: 1 päivä

Hinta: 800 € + alv / osallistuja

Vetäjät

Lisätiedot
Haahtela-kehitys Oy, Erkki Teittinen 020 1101 200 tai koulutus@haahtela.fi

Peruuttaminen:

Kurssilla ei tällä hetkellä päivämääriä

RES-huoltokirjajärjestelmän käyttökoulutus Lue lisää

Tavoite:
Kurssilla käydään läpi huoltokirjan käyttö ylläpitotoiminnassa. Käyttäjille opetetaan kuinka huoltokirjaa tulee käyttää tehokkaasti, jotta siitä saadaan toiminnassa paras hyöty irti. Käsiteltäviä asioita ovat mm. asiakirjojen vieminen järjestelmään, vikailmoitusten käsittely, huoltokalenterin käyttö sekä huolto-ohjelman laadinta. Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on yli kolme henkilöä.

Alustava ohjelma:
09.00-09.15 Aamukahvi

09.15-09.45 Huoltokirjajärjestelmän käyttö ylläpitotoiminnassa

09.45-10.15 Järjestelmän toiminnot

10.15-10.30 Vikailmoitukset

10.30-11.00 Huolto-ohjelma

11.00-11.15 Huoltokalenteri

11.15-11.30 Asiakirjat

11.30-11.45 Asetukset

11.45-12.00 Kysymyksiä

Kohderyhmä
RES-huoltokirjajärjestelmän käyttäjät. Ylläpidosta vastaavat, huoltoliikkeet yms.

Paikka: Haahtela-kehitys Oy, Bulevardi 16, 00120 Helsinki

Päivät

Kesto: 3 h

Hinta: 300 € + alv / osallistuja

Vetäjät

Lisätiedot
Haahtela-kehitys Oy, 020 1101 200 tai koulutus@haahtela.fi

Peruuttaminen:

Kurssilla ei tällä hetkellä päivämääriä

Tavoitehinnan laadinta Lue lisää (Seuraava pvm: 09.04.2019)

Tavoite:
Kurssin tavoitteena on oppia Kustannustieto TAKU - ohjelman Tavoitehintamenettelyn käyttö. Kurssilla laaditaan uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen tavoitehinta sekä ylläpitokustannusten laskelma esimerkkien mukaisesti Kustannustieto-ohjelmalla. Tavoitehinnalla saadaan asetettua hankkeelle realistinen budjetti, jolle suunnitteluvaiheessa haetaan tavoitteen alittava ratkaisu. Lisäksi kursilla käydään lyhyesti läpi Rakennusosa-arvion laadinta kouluttajan johdolla. Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on yli neljä henkilöä.

Alustava ohjelma:
08.30-08.45 Aamukahvi ja tilaisuuden avaus
08.45-9.30 Hankkeen johtaminen hankesuunnitteluvaiheessa
9.30-11.30 Uudisrakentamisen tavoitehintalaskelman laatiminen
11.30-12.30 Lounastauko

12.30-14.00 Korjausrakentamisen tavoitehintalaskelman laatiminen
14.00-14.15 Kahvitauko
14.15-15.00 Korjausrakentamisen tavoitehintalaskelman laadinta jatkuu
15.00-15.30 Ylläpitokustannuksien laadinta
15.30-16.00 Rakennusosa-arvioin täydentäminen

Kohderyhmä
Henkilöt, jotka käyttävät Kustannustieto-ohjelmiston tavoitehintamenettelyä esim. talonrakennushankkeiden budjetoinnissa. Suositellaan, että Tavoitehinnan laadinta-kurssi on läpikäyty ennen osallistumista Rakennusosa-arvio-kurssille.

Paikka: Haahtela-kehitys Oy, Bulevardi 16, 00120 Helsinki

Päivät 09.04.2019

Kesto: 1 päivä

Hinta: 850 € + alv

Vetäjät
Erkki Teittinen, Heli Pennanen, Daniel Böhling, Jani Jankkila

Lisätiedot
Haahtela-kehitys Oy, 020 101 200 tai koulutus@haahtela.fi

Peruuttaminen:
Peruutuksista tulee ilmoittaa yksi viikko ennen kurssin järjestämistä. Myöhemmin ilmoitetuista peruutuksista ja kurssille saapumatta jättämisestä veloitetaan kurssin hinta kokonaisuudessaan.

Urakkatietojen ilmoittamismenettely Rakennuttamistieto-ohjelmassa Lue lisää

Tavoite:
Kurssin aamupäivän osiossa opetetaan Rakennuttamistiedon peruskäyttöä ja iltapäivällä uutta rakentamisen tiedonantovelvollisuuteen liittyvää Urakkatietojen ilmoittamismenettelyä.

Aamupäivällä käydään läpi Rakennuttamistiedon perusasioiden lisäksi erityisesti urakkatietojen ilmoittamisen lähtötietoja palvelevia toimintoja kuten hankintaprosessia, kustannusseurannan käyttöä sekä näiden kytköksiä toimittajarekisteriin. Iltapäivän osiossa kerrataan rakentamiseen liittyvän tiedonantovelvollisuuden asettamat vaatimukset ja esitellään siihen kehitetty Rakennuttamistiedon ohjelmaratkaisu eli Urakkatietojen ilmoittamismenettely. Loppupäivästä harjoitellaan ilmoitusten perustamista, täyttöä ja hallintaa käytännön esimerkein.

Kurssi antaa hyvät valmiudet urakkatietojen ilmoittamiseen verottajalle Rakennuttamistiedon avulla. Kurssille voi ilmoittautua joko koko päiväksi tai pelkkään iltapäiväosioon. Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on yli neljä henkilöä.

Alustava ohjelma:
08.45 Aamukahvi
09.00 Rakennuttamistieto
-Hankkeen perustaminen, perustiedot, asetukset
-Hankkeen asiakirjojen hallinta
-Rakentamisen hankinta-asiakirjat
-Kustannusseurannan perustaminen ja käyttö
11.30 Lounastauko
12.30 Rakennuttamistieto
-Urakkatietojen ilmoittamisvelvollisuus verottajalle
-Urakkatietojen ilmoittamismenettely Rakennuttamistiedossa
14.00 Kahvitauko
14.15 Harjoituksia
-Ilmoitusten perustaminen ja hallinta
-Ilmoitusten täyttö ja lähettäminen
-Menettelyt poikkeustapauksissa, korjausilmoitus
-Työmaan toiminnan ja ilmoittamisen päättäminen
16.00 Koulutus päättyy

Kohderyhmä
Haahtela Rakennuttamistieto -ohjelmiston käyttäjät

Paikka: Haahtela-kehitys Oy, Bulevardi 16, 00120 Helsinki

Päivät

Kesto: 1 päivä

Hinta: Koko päivä 500 € + alv / osallistuja

Vetäjät
Tommi Peltonen

Lisätiedot
Haahtela-kehitys Oy, Tommi Peltonen, 020 1101 200 tai koulutus@haahtela.fi.

Peruuttaminen:
Peruutuksista tulee ilmoittaa yksi viikko ennen kurssin järjestämistä. Myöhemmin ilmoitetuista peruutuksista ja kurssille saapumatta jättämisestä veloitetaan kurssin hinta kokonaisuudessaan.

Kurssilla ei tällä hetkellä päivämääriä

Urakkatietojen ilmoittamismenettely Rakennuttamistieto-ohjelmassa, iltapäivä Lue lisää

Tavoite:
Kurssin aamupäivän osiossa opetetaan Rakennuttamistiedon peruskäyttöä ja iltapäivällä uutta rakentamisen tiedonantovelvollisuuteen liittyvää Urakkatietojen ilmoittamismenettelyä.

Aamupäivällä käydään läpi Rakennuttamistiedon perusasioiden lisäksi erityisesti urakkatietojen ilmoittamisen lähtötietoja palvelevia toimintoja kuten hankintaprosessia, kustannusseurannan käyttöä sekä näiden kytköksiä toimittajarekisteriin. Iltapäivän osiossa kerrataan rakentamiseen liittyvän tiedonantovelvollisuuden asettamat vaatimukset ja esitellään siihen kehitetty Rakennuttamistiedon ohjelmaratkaisu eli Urakkatietojen ilmoittamismenettely. Loppupäivästä harjoitellaan ilmoitusten perustamista, täyttöä ja hallintaa käytännön esimerkein.

Kurssi antaa hyvät valmiudet urakkatietojen ilmoittamiseen verottajalle Rakennuttamistiedon avulla. Kurssille voi ilmoittautua joko koko päiväksi tai pelkkään iltapäiväosioon. Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on yli neljä henkilöä.

Alustava ohjelma:
12.30 Rakennuttamistieto
-Urakkatietojen ilmoittamisvelvollisuus verottajalle
-Urakkatietojen ilmoittamismenettely Rakennuttamistiedossa
14.00 Kahvitauko
14.15 Harjoituksia
-Ilmoitusten perustaminen ja hallinta
-Ilmoitusten täyttö ja lähettäminen
-Menettelyt poikkeustapauksissa, korjausilmoitus
-Työmaan toiminnan ja ilmoittamisen päättäminen
16.00 Koulutus päättyy

Kohderyhmä
Haahtela-rakennuttamistieto -ohjelmiston käyttäjät

Paikka: Haahtela-yhtiöt, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki

Päivät

Kesto: 3,5 h

Hinta: 300 € + alv / osallistuja

Vetäjät
Tommi Peltonen

Lisätiedot
Haahtela-kehitys Oy, Tommi Peltonen, puh 020 1101 200 tai koulutus@haahtela.fi

Peruuttaminen:
Peruutuksista tulee ilmoittaa yksi viikko ennen kurssin järjestämistä. Myöhemmin ilmoitetuista peruutuksista ja kurssille saapumatta jättämisestä veloitetaan kurssin hinta kokonaisuudessaan.

Kurssilla ei tällä hetkellä päivämääriä

Workplace planning - seminaari Lue lisää

Tavoite:
Workplace Planning -seminaarissa käydään läpi toimitilasuunnittelun periaatteet osana yrityksen strategista ja operatiivista johtamista.

Toimitilat ovat organisaatioille edellytys käytännön toiminnalle. Toimitilat muodostavat tuotantotekijän, jonka vaikutus talouteen on huomattava. Vähäiselläkin tilastrategian muutoksella saatetaan vaikuttaa merkittävästikin toiminnan tulokseen.

Workplace Planning on yrityksen tilallisten resurssien allokointia yrityksen toiminnoille siten, että tilojen käyttö vastaa yrityksen strategiaa. Geometrisen ja ajallisen mallinnuksen avulla asiakkaan toiminta muutetaan tiloiksi ja tarvittaessa käyttöasteiksi. Tilojen tarvetta ja kustannusta verrataan yrityksen strategisiin tavoitteisiin. Strategisen ja operatiivisen näkökulman vuorovaikutus kohdistaa dialogin tilojen käytön tehokkuuteen sekä toimintojen väliseen synergiaan. Lopputuloksena on yrityksen operatiiviset ja strategiset arvot tunnistava toimintaympäristö ja osapuolten sitoutuminen tähän toimintaympäristöön.

Toimitilastrategialla määritetään tilojen hankintatapa (saneeraus, rakentaminen, vuokraus) ja ajoitus. Tilojen elinkaaren hallinnalla ylläpidetään toiminnan edellyttämää tilaympäristöä. Tätä kokonaisuutta kutsumme toimitilasuunnitteluksi.

Seminaarissa opitaan:
- Workplace planning teoria
- Toimitilasuunnittelun työkalut
- Esimerkkejä käytännön toimitilasuunnittelusta

Alustava ohjelma:
09.00 Aamukahvi
09.15 Seminaarin avaus
09.30 Workplace planning:in teoria
11.00 Lounas
11.45 Toimitilasuunnittelun työkalut
12.30 Esimerkkejä toimitilasuunnittelusta
13.45 Palautekeskustelu
14.00 Kurssi päättyy

Kohderyhmä
Henkilöstöpäälliköt, kiinteistöpäälliköt, kiinteistöjen omistajat, arkkitehdit, projektipäälliköt, toimitilasuunnittelijat...

Paikka: Helsinki

Päivät

Kesto: 1 päivä

Hinta: 150 euroa / henkilö

Vetäjät
Pääluennoitsijoina toimivat tekniikan lisensiaatti (väit.) Ari Pennanen, arkkitehti, tekniikan lisensiaatti Ilkka Niukkanen ja tohtori Michael Whelton.

Lisätiedot
Haahtela-kehitys Oy, Erkki Teittinen 020 1101 200 tai koulutus@haahtela.fi

Peruuttaminen:

Kurssilla ei tällä hetkellä päivämääriä