Tavoite:
Kurssin tavoitteena on Rakennusosa-arvion laadinnan oppiminen Kustannustieto-ohjelman avulla sekä talonrakennuksen suunnittelun ohjauksen ja johtamisen oppiminen. Kurssilla opetetaan kuinka suunnittelulle asetetaan hintatavoitteet eri suunnittelun vaiheissa, kuinka asetettujen hintatavoitteiden lunastaminen testataan ja kuinka suunnitelmia voi kehittää. Suunnitelmien taloudellisuuden arvostelemiseen käytetään hyväksi Kustannustieto Taku®-ohjelman sisältämää Rakennusosa-arviota. Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on yli neljä henkilöä.

Alustava ohjelma:
08.30-08.45 Aamukahvi ja tilaisuuden avaus
08.45-9.00 Hankkeen johtaminen suunnitteluvaiheessa
9.00-11.30 Järjestelmien rakennusosa-arvion harjoitus
11.30-12.30 Lounastauko
12.30-14.00 Järjestelmien rakennusosa-arvion harjoitus jatkuu
14.00-14.15 Kahvitauko
14.15-16.00 Järjestelmien rakennusosa-arvion harjoitus jatkuu

Kohderyhmä
Henkilöt, jotka käyttävät työssään rakennusosa-arviomenettelyä, kuten rakennuttajapäälliköt, -insinöörit, kustannuslaskijat, työmaainsinöörit. Suositellaan, että Tavoitehinnan laadinta-kurssi on läpikäyty ennen osallistumista Rakennusosa-arvio-kurssille.

 

Varaukset

Tässä tapahtumassa ei ole vapaita paikkoja jäljellä.