Haahtela–hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi.

Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla ja sitä käytetään TALONRAKENNUKSEN KUSTANNUSTIETO® (TAKU®) - järjestelmässä uudis-, korjaus- ja nykyhintoja arvioitaessa. Indeksialueita on kuusi alkaen pääkaupunkiseudusta ja päättyen halvan rakentamisen paikkakuntiin.

Lataa vuoden 2018 hintaindeksi pdf muodossa alla olevasta linkistä:

HAAHTELA-tarjoushintaindeksi™ 2018

Suhdannekuva

Maailman talouden suhdannekuva on kääntynyt vuoden 2017 aikana hyvin positiiviseksi ennustelaitosten korottaessa jatkuvasti kasvuennusteita. Kasvu on ollut voimakkainta kehittyvissä talouksissa, mutta myös perinteisissä teollisuusmaissa vakaata. Bruttokansantuotteiden nopea nousu tasaantunee vuonna 2018 ja suhdannekäänteen mahdollisuus on kasvanut. Uhkakuvaksi talouden kasvulle on muodostunut jättimäinen velkaantuminen. Kestävän kehityksen vastainen epäterve ilmiö on keskuspankkien elvyttämisen seurauksena rahan määrän lisääntyminen ilman inflaatiota ja korkovaikutusta. Mahdollisuudet talouden nousun äkilliseen katkeamiseen eri konfliktien seurauksena ovat lisääntyneet.

Maailman ja erityisesti Euroopan talouden positiivinen kehitys ja omat sisäiset toimet ovat vaikuttaneet suotuisasti Suomen talouteen ja parantaneet maan kilpailukykyä. Talouden kasvu on ollut Suomessa nopeampaa kuin Euroopassa keskimäärin. Bruttokansantuotteen kasvu on ollut vuonna 2017 2…3 % ja vuonna 2018 sen ennustetaan olevan yli 2 %, mikäli maailmantalouden uhkakuvat eivät konkretisoidu. Sisäisinä uhkakuvina ovat työvoimakustannuksia nostavat työmarkkinaratkaisut ja julkisen talouden velkaantumisen jatkuminen korkeasuhdanteesta huolimatta.