Haahtela–hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi.

Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla ja sitä käytetään TALONRAKENNUKSEN KUSTANNUSTIETO® (TAKU®) - järjestelmässä uudis-, korjaus- ja nykyhintoja arvioitaessa. Indeksialueita on kuusi alkaen pääkaupunkiseudusta ja päättyen halvan rakentamisen paikkakuntiin.

Lataa vuoden 2014 hintaindeksi pdf muodossa alla olevasta linkistä:

HAAHTELA-tarjoushintaindeksi™ 2014

Suhdannekuva

Kahden taantumavuoden jälkeen suhdanneodotukset vuodelle 2014 olivat myönteiset ja keväällä oli havaittavissa kansantalouden elpymistä. Toisen vuosineljänneksen aikana talouden tunnelmat kääntyivät kuitenkin odottaviksi ja kun kesällä idän ja lännen vastakkainasettelu voimistui, talouden näkymät kääntyivät negatiivisiksi. Suomen julkinen talous on kroonisessa velkakierteessä, jonka oikaisu on vaikeata. Työttömyys kasvaa ja työllisten suhteellinen osuus väestöstä laskee. Välttämättömät rakenteelliset uudistukset ovat juuttuneet etupiirien keskinäiseen kinasteluun. Teollinen pohja supistuu muun muassa kilpailukyvyn heikkenemisen, kireän ja ailahtelevan verotuksen sekä tuotekehityksen vuosia jatkuneiden laiminlyöntien seurauksena. Veropohja taas supistuu kotimaisen omistuksen vähetessä ja tytäryhtiötalousilmiön voimistuessa. Kuluvasta vuodesta tulee väistämättä kolmas peräkkäinen taantumavuosi. Näkymät lähivuosista ovat kuitenkin jostain syystä silti aika toiveikkaita. Suomen uskotaan pääsevän maailman talouden nousuun mukaan hitain askelein. Talouskasvun ennakoidaan alkavan vuoden 2015 kesän jälkeen ja hieman nopeutuvan vuoden loppupuolella.